Werk, geld en uitkering

Bijstand

Participeren betekent meedoen, deelnemen. Participatie wil zeggen dat alle mensen actief deelnemen aan de samenleving. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door betaald werk te hebben, een opleiding te volgen of door vrijwilligerswerk te doen. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen actief meedoet en daarmee zo veel mogelijk zijn eigen inkomsten verdient. Maar als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan is bijstand mogelijk. Het recht op bijstand is geregeld in de Participatiewet.

U hebt recht op een bijstandsuitkering als u:

  • niet genoeg geld hebt om van te leven;
  • en niet zelf snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen.

De bijstandsuitkering is er om bijvoorbeeld huur, eten en kleren van te betalen.