AIO-aanvulling voor mensen met een laag AOW-pensioen

Krijgt u geen volledig AOW-pensioen ? Bijvoorbeeld omdat u een deel van uw leven in het buitenland heeft gewoond? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling).

Minder AOW

U ontvangt minder AOW-pensioen als u na uw 15e in Nederland bent komen wonen of (tijdelijk) buiten Nederland heeft gewoond. Als u verder geen bedrijfspensioen ontvangt of andere inkomsten, dan heeft u vanaf de AOW-leeftijd misschien te weinig geld om van te leven. De AIO vult uw inkomen aan tot het bedrag van een volledig AOW-pensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) berekent hoeveel AOW u krijgt en informeert u over de AIO-aanvulling.

Vermogen en AIO

U kunt een AIO-aanvulling krijgen als u niet méér eigen vermogen heeft dan u voor de bijstand (Participatiewet) mag hebben. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, dure sieraden of een auto. Als u alleen woont geldt een maximumbedrag van € 6.225, en als u met uw partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont € 12.450 (bedragen voor 2020). Heeft u meer vermogen? Dan kunt u geen AIO-aanvulling krijgen.

AIO-aanvulling aanvragen

Aan de hand van enkele vragen kunt u op svb/wanneer_aio controleren of u AIO-aanvulling kunt krijgen. Aanvragen kan 2 maanden voor uw AOW-leeftijd. Als u nog geen AOW heeft aangevraagd, doe dit dan eerst.

Te laat met aanvragen

U krijgt de AIO-aanvulling vanaf uw AOW-leeftijd. Vraagt u pas aan na uw AOW-leeftijd? Dan wordt de AIO-aanvulling betaald vanaf de datum van de aanvraag. Er is geen terugwerkende kracht.

Hoogte AIO-aanvulling

De SVB neemt naast uw inkomen en vermogen ook uw woonsituatie mee in de berekening. Mensen van 21 jaar of ouder in hetzelfde huis kunnen de kosten delen. Hoe meer ‘kostendelers’ op uw adres wonen, hoe lager uw AIO-aanvulling zal zijn.

Vergelijk hulpaanbod