U heeft alles al geprobeerd, maar u kunt nog steeds niet rondkomen. Dan is er vaak extra ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld van de gemeente.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Op de website van uw gemeente staat ook een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Ook op de website van het Huurderssteunpunt Friesland kunt u nagaan, welke mogelijkheden er binnen uw gemeente zijn om uw woonlasten te beperken of uw inkomen te vergroten.

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.

Lauwersregeling

Wat is het?

De gemeenteraden hebben met ingang van 1 januari 2012 de Verordening Lauwersregeling vastgesteld. Op grond van deze verordening kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie.

Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.

U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende zaken:

 • Lidmaatschap van een sport- of toneelvereniging: denk aan de contributie, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding om de sport te kunnen beoefenen;
 • Bijkomende schoolkosten, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest of de verjaardag van meester of juf;
 • De bijdrage aan de peuterspeelzaal;
 • Het abonnement van de bibliotheek, speelotheek en sport- en speluitleen;
 • Muzieklessen en het huren van een muziekinstrument;
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen);
 • Museumbezoek;
 • Volgen van hobbycursussen;
 • enzovoorts....

Wanneer kom ik in aanmerking?

U hebt een laag inkomen als uw inkomen per maand lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U vindt deze bedragen op het aanvraagformulier. In bijzondere situaties kan een andere norm van toepassing zijn. U kunt hierbij denken aan de situatie van inwoning.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Voor de kosten van uw kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Aanvragen kan via de website www.kindpakket.nl.

De bedragen op grond van de Lauwersregeling worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het cijfer van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar, afgerond naar boven op hele euro’s.
Voor 2019 gelden de volgende bedragen:

 • Kind tot 4 jaar € 115,--
 • Persoon 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 115,--
 • Persoon pensioengerechtigde leeftijd en ouder € 221,--

De pensioengerechtigde leeftijd is per 1 januari 2019 66 jaar + 4 maanden.

Vergoeding Identiteitsbewijs

Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van de voor u geldende netto bijstandsnorm dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in de aanschaf van een ID-bewijs.

De vergoeding bedraagt maximaal € 30,00 en is nooit meer dan de werkelijke kostprijs. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden en kan eenmaal per geldigheidsperiode van het ID-bewijs worden ingediend.

Op het aanvraagformulier ‘Lauwers- en ID-regeling 2019’ zijn de normen vermeld. Neemt u gerust contact op met de gemeente wanneer u hier vragen over heeft.

De kosten van de aanschaf van een identiteitsbewijs kunnen worden vergoed worden tot een bedrag van maximaal € 30,00.

Wat moet ik doen?

Om de Lauwersregeling of ID-regeling aan te vragen moet u een minimaformulier invullen. Deze vindt u hier. (PDF, 567,3 kB)

De Lauwersregeling moet worden aangevraagd voor 30 november van het lopende jaar.

Meer info, melding of aanvraag