Meerkostenregeling

Woonde u in 2018 in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a.? En heeft u een WMO-indicatie, meestal met eigen bijdrage CAK en maakte u gebruik van de algemene voorziening voor een schoon huis? Dan kunt u, als één van de onderstaande situaties volledig van toepassing is, een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt. Het gaat om uw situatie in 2018.

Is situatie 1 volledig op u (en/of uw partner) van toepassing? Dan geldt een vergoeding van € 230,- per huishouden.
Is situatie 2 of 3 volledig van toepassing? Dan geldt een vergoeding van € 100,- per huishouden.

Situatie 1:

  • Ik en/of mijn partner betaalde een inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik en/of mijn partner betaalde een eigen bijdrage voor de Algemene voorziening voor een schoon huis en;
  • ik ben/wij zijn niet AV-Frieso Compleet verzekerd.

Situatie 2:

  • Ik en/of mijn partner betaalde een inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik en/of mijn partner betaalde een eigen bijdrage voor de Algemene voorziening voor een schoon huis en;
  • ik ben/wij zijn wel AV-Frieso Compleet verzekerd.

Situatie 3:

  • Ik en mijn partner betaalden geen eigen bijdrage voor het gebruik van een WMO-voorziening aan het CAK, omdat wij behoren tot de doelgroep van samenwonenden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met een inkomen tot € 35.175,-.
  • ik en mijn partner betaalden een eigen bijdrage voor de Algemene voorziening voor een schoon huis en;
  • wij zijn niet AV-Frieso Compleet verzekerd.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Download het aanvraagformulier Meerkostenregeling 2018 (DOCX, 107,5 kB)

Print het formulier uit, vul het volledig in en zet uw handtekening eronder. Stuur het naar ons terug. U vindt het adres op het formulier. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook ophalen aan de balie in de gemeentehuizen te Damwâld, Dokkum, Ferwert of Kollum. Openingstijden van de gemeentehuizen vindt u in de krant of op de website van de gemeente www.noardeast-fryslan.nlof www.dantumadiel.frl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als wij uw aanvraagformulier op tijd en volledig hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging en laten wij daarna binnen 8 weken weten of u de vergoeding krijgt. Als u die krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk over op uw bankrekening.

Let op: vul het aanvraagformulier volledig in en vergeet uw handtekening niet. Het formulier moet vóór 31 augustus 2019 binnen zijn bij de gemeente.