Wat is het?

Op basis van de Lauwersregeling kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie. Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.

De Lauwersregeling geldt voor personen van 0 tot 4 en van 18 tot pensioengerechtigde leeftijd (behalve de ID-regeling). Voor de doelgroep 4 tot 18 jaar kan een vergoeding vanuit Samenvoorallekinderen (voorheen kindpakket) aangevraagd worden.

Voor welke kosten en activiteiten?

U kunt onder andere denken aan de volgende zaken:

 • Lidmaatschap van een sport- of toneelvereniging: denk aan de contributie, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding om de sport te kunnen beoefenen;
 • Bijkomende schoolkosten, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest of de verjaardag van meester of juf;
 • De bijdrage aan de peuterspeelzaal;
 • Het abonnement van de bibliotheek, speelotheek en sport- en speluitleen;
 • Muzieklessen en het huren van een muziekinstrument;
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen);
 • Museumbezoek;
 • Volgen van hobbycursussen;
 • Enzovoorts...

Wanneer kom ik in aanmerking?

U hebt een laag inkomen als uw inkomen per maand lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U vindt deze bedragen op het aanvraagformulier. In bijzondere situaties kan een andere norm van toepassing zijn. U kunt hierbij denken aan de situatie van inwoning.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De bedragen op grond van de Lauwersregeling worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het cijfer van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar, afgerond naar boven op hele euro’s.

Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

 • Kind tot 4 jaar € 120,-
 • Persoon 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 120,-
 • Persoon pensioengerechtigde leeftijd en ouder € 230,-

Voor de kosten van uw kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Aanvragen kan via de website www.samenvoorallekinderen.nl.

Vergoeding Identiteitsbewijs

Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van de voor u geldende netto bijstandsnorm dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in de aanschaf van een ID-bewijs.

De vergoeding bedraagt maximaal € 30,00 en is nooit meer dan de werkelijke kostprijs. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden en kan eenmaal per geldigheidsperiode van het ID-bewijs worden ingediend.

Op het aanvraagformulier Lauwers- en ID-regeling 2021 (PDF, 170,2 kB) zijn de normen vermeld. Neemt u gerust contact op met de gemeente wanneer u hier vragen over heeft.

Wat moet ik doen?

Om de Lauwersregeling of ID-regeling aan te vragen moet u het aanvraagformulier Lauwers- en ID-regeling 2021 (PDF, 170,2 kB) invullen.

De Lauwersregeling moet worden aangevraagd voor 30 november van het lopende jaar.

Vergelijk hulpaanbod