Dagbesteding kinderboerderij Leeuwarden

Dagbesteding kinderboerderij Leeuwarden

Hulpaanbod van: ZvA


 • We zorgen voor zinvolle activiteiten, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden, in een ruimtelijke omgeving dichtbij de natuur op de boerderij.
 • We zorgen voor structuur, waarbij activiteit en rust elkaar afwisselen.
 • Je komt (weer) in een sociale omgeving en ontmoet andere mensen met andere hulpvragen op de boerderij.
 • Je krijgt begeleiding door een deskundig medewerker met ondersteuning van vrijwilligers.
 • Je voelt een gezellige en warme sfeer en krijgt hulp waar nodig is.

Door persoonlijke benadering en respectvolle bejegening zorgen we voor een veilige plek waar je je thuis voelt. De activiteiten zijn gericht op het bieden van houvast, behouden en/of ontwikkelen van vaardigheden, structuur, dagindeling, maar vooral genieten en het beleven van de activiteit.

Op de Kinderboerderij moet je niets, maar kan bijna alles. Als je iets niet kunt, maar wel wilt leren, zullen we jou daarbij helpen.

Bij ZvA sta jij als persoon centraal.  Wij kijke naar jou wensen en mogelijkheden.  We helpen bij persoonlijke verzorging, zorgen voor dagstructuur, begeleiden bij activiteiten en ondersteunen jongeren en volwassenen bij moeilijke periodes in hun leven.

Hoe doen wij dat:

ZvA kijkt naar wat je wel kan, waar je goed in bent en wat je zou willen doen. Dat is voor iedereen anders. Niets ‘moet’, samen kijken we wat er mogelijk is. Doordat we daadkrachtig en methodisch te werk gaan kunnen we praktische en positieve mogelijkheden bieden. Als je je in een (crisis) situatie bevindt kijken we rustig hoe we je zo goed en adequaat mogelijk kunnen helpen.

Contactinformatie

Kinderboerderij LeeuwardenJeugdweg 38917EP Gytsjerk zvamaatwerk.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis: In samenspraak met de therapeut of overige word er altijd een" plan op maat" gemaakt
 • Sociale activiteiten: Samenwerkingen en uitjes binnen en buiten de dagbesteding om voor cliënten
 • Educatieve activiteiten: Voor jongeren vanuit de WLZ bieden wij educatieve dagprogramma"s en de begeleiders volgen cursussen en bijscholingen.
 • Creatieve activiteiten: Schilderen, Knutselen,
De omgeving

Dantumadiel en Tytsjerksteradiel

Vervoer
 • Vervoer is op eigen gelegenheid
Bezoekadres
Jeugdweg 3Rinia van 8917EP Gytsjerk06-51 80 60 43Kinderboerderij Leeuwarden

De dagbesteding word geboden op de kinderboerderij in Leeuwarden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Eerstelijns verblijf (Zvw)
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

Wij komen voor een (vrijblijvende) intakegesprek om jou wensen en je moeilijkheden te bespreken en kijken we naar jouw mogelijkheden. Dit intakegesprek kan bij jou thuis, maar kan ook op een andere locatie in Leeuwarden als je dat prettig vindt. Wij helpen eventueel bij de aanvraag of verwijzen u naar overige expertise.

Op welke dagen en tijden?

ZvA is werkzaam 7 dagen per week. De Dagbesteding bieden wij dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur en in de ambulante ondersteuning hebben wij GEEN 09.00 tot 17.00 beleid! Samen met u kijken wij waar de behoefte ligt op welke gewenste dagen en tijd. wij zijn flexibel en werken "OUT OF THE BOX"

Kosten

Hiervoor hanteert ZvA de richtlijnen vanuit het WMO en WLZ wat wettelijk is vastgesteld

Eigen bijdrage
 • Ja, de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk
Bijzonderheden

Wij spelen in op de wensen van de persoon en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten en talenten te ontwikkelen. 

ZvA vindt aansluiting bij de zorgmijder.

Doelgroep-toelichting

Bij ZvA bieden we al jaren zorg aan jongeren en volwassenen met  psychische-, fysieke- en sociale problemen zowel ambulant als op de dagbesteding.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod