Hulpaanbod van: Zorgbedrijf De Leidraad

Werk doen waar je achter staat, waar je trots op bent, waar je een goed gevoel van krijgt. Dat is er voor iedereen. Bij De Leidraad helpen we ontdekken wat voor werk jij leuk vindt en waar je verder mee wilt.

Maatschappelijke participatie betekent eigenlijk gewoon: meedoen. Meedoen om mee te tellen in de samenleving. En hoe je meedoet, is voor iedereen anders. Het is vooral belangrijk dat je met plezier bezig bent en dingen doet die bij jou passen. Sommige mensen weten precies wat ze willen, voor anderen is dat nog even zoeken. De Leidraad helpt graag ontdekken wat er bij jou past. En als je al precies weet wat je wilt, dan kijken we samen hoe je je daarin ontwikkelt.

De Leidraad is een kleinschalig zorgbedrijf in De Falom, Fryslân. Van de dagbesteding (maandag tot en met vrijdag, 09.00 tot 15.00 uur) maken gemiddeld tussen de tien en twintig deelnemers gebruik. Op ons bedrijf krijgt iedereen persoonlijke aandacht. Dat kan omdat we bewust een kleine organisatie zijn en er bij ons behalve professionals ook gedreven vrijwilligers en geweldige stagiairs werken. Zo is er altijd voldoende aandacht, ondersteuning en natuurlijk gezelligheid. En zo zorgen we dat iedereen het naar de zin heeft op De Leidraad.

Dat iedereen op zijn of haar eigen manier leert is bij ons net zo belangrijk als de sfeer in de groep. En aan die sfeer leveren we allemaal een even grote bijdrage: medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en stagiairs. Samen zijn we De Leidraad. We doen daarom regelmatig een klanttevredenheidonderzoek en tweemaal per jaar is er een vergadering voor alle deelnemers. Dat zijn dé momenten om kenbaar te maken wat er anders kan of beter moet. Van een overkapping voor de paarden tot meer biologisch eten en een pottenbakkersoven: als het betrokken deelnemers de kans geeft om te leren in een nog fijnere en vertrouwde omgeving, dan gaan we daar samen voor.

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten
De omgeving

De dagbesteding vindt plaats in een landelijke omgeving in De Falom. Op De Leidraad hebben we alle ruimte. We hebben paarden, geiten en een hond, maar ook een grote moestuin, een mooie siertuin, een vijver, een werkplaats, een boomgaard, een theetuin en nog veel meer.

Vervoer
 • Vervoer is op eigen gelegenheid: indien dit niet mogelijk is, is het vervoer geregeld
Bezoekadres
Achterwei 69109AH De Falom06-12 39 01 00
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar
Aanmelding en vervolgprocedure

 • Je kunt schriftelijk, telefonisch, via de e-mail of mondeling contact met ons opnemen wanneer je meer informatie wilt of wanneer je een afspraak met ons wilt maken. Wanneer je een afspraak met ons maakt nodigen wij je uit om eens langs te komen zodat je kennis kunt maken met ons en de omgeving waarin wij werken. Deze eerste afspraak is geheel kosteloos en vrijblijvend. Deze afspraak geschiedt altijd binnen twee weken nadat je contact met ons hebt opgenomen, tenzij er vanuit jouw kant bezwaren zijn om eerder langs te komen. Wanneer je besluit om een dienst bij ons af te nemen, dan vloeien hier de volgende stappen uit voort:

  1. Intakegesprek
   Middels een intakegesprek vertellen we je uitgebreider over onze werkwijze, welke diensten we verlenen en welke tarieven we hanteren. Vervolgens gaan we dieper in op je vraag, zodatwe duidelijk krijgen waarin wij jou ondersteuning kunnen bieden. We maken werkafspraken die we vastleggen in een zorgovereenkomst. Wanneer je zelf niet aanwezig kunt of wilt zijn, dan kan de vertegenwoordiger werkafspraken met ons maken. Wij werken met facturen op basis van dagdelen, uren of minuten, welke we je maandelijks vragen te controleren of ondertekenen voor akkoord. Naast de declaraties die naar de SVB of gemeente gaan, ontvang je zelf ook altijd een kopie van deze declaratie zodat je zelf toezicht kunt houden op de diensten die je inkoopt. De declaraties kunnen vergoed worden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) of vanuit Zorg in Natura. Dit geldt voor zowel de WMO als de WLZ.

  2. Begeleidingsplan
   Na het intakegesprek stellen we samen met jou en/of je vertegenwoordiger of begeleider een begeleidingsplan op. Hierin wordt uitgestippeld wat jouw persoonlijke doelen zijn, wat je wilt bereiken of hoe je je wilt ontwikkelen. Daarnaast komt in het plan informatie te staan, zoals bijvoorbeeld de medicatie die je gebruikt. We stellen dus samen met de deelnemer werkdoelen op en een werkwijze om deze doelen te bereiken. Dit plan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en jaarlijks herzien. Het begeleidingsplan wordt uiterlijk binnen 4 weken na je intake opgesteld.
  3. Begeleiding / ondersteuning
   Vervolgens ontvang je van ons de begeleiding volgens de gemaakte afspraken. We houden rekening met de kwaliteitsnormen die ons bedrijf hanteert. Je wordt op de hoogte gesteld van ons klachtenreglement, het privacyreglement, de meldcode Kindermishandeling en onze huisregels. Intern vinden er maandelijkse evaluaties nodig. Daarnaast hebben we halfjaarlijkse medezeggenschapsraden en jaarlijkse evaluaties. Naast de jaarlijkse evaluatie wordt de klanttevredenheid ook jaarlijks anoniem gemeten.
  4. Evaluaties
   Zoals reeds vermeld vinden er jaarlijkse evaluaties plaats, halfjaarlijkse medezeggenschapsraden en wordt er maandelijks gecommuniceerd over de gang van zaken en / of eventuele voortgang. Mocht je ontevreden zijn over onze dienstverlening dan horen we dat graag mondeling en zo snel mogelijk. Dit kun je zo aan ons melden, per mail of tijdens de maandelijkse evaluaties. We willen graag vraaggericht en naar tevredenheid van de opdrachtgever werken. Wanneer je onverhoopt toch een klacht hebt kun je het klachtenreglement volgen om deze af te laten handelen.

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 15:00

Kosten

Afhankelijk van de zorgzwaarte en de indicatie van de deelnemer.

Eigen bijdrage
 • Geen eigen bijdrage
Bijzonderheden

nvt

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod