Organisaties

Hulpaanbod

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Hof van Arcadia - Opende

Hof van Arcadia is een organisatie die is gevestigd op de Fries/Groningse grens, vlakbij Opende. De bedrijfslocatie is omringd door het natuurgebied \"Westerkwartier\". Deze prachtige werklocatie, gelegen naast het heideveld \'Jilt...

Contact
Kolonieweg 26a
9865VZ Opende
Contract jeugdzorgContract wmoWmo dagbesteding en dagopvang lichtContract hulp bij het huishoudenWmo dagbesteding en dagopvang middenWmo dagbesteding en dagopvang zwaar

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Het Leger des Heils biedt ondersteuning (ambulante begeleiding en opvang) aan de meeste kwetsbare groepen van onze samenleving. Jongeren, ouderen, gezinnen etc. We staan dicht bij de mens en gaan uit van zijn of haar eigen mogelijkheden. We...

Contact
Oude Dijk 22
8602XW Sneek
Contract met de gemeenteContract jeugdzorgContract wmo

Thuiszorg Elkander - Dantumadiel

Elkander biedt alles wat u nodig hebt om thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Van persoonlijke verzorging en verpleging tot medisch specialistische zorg. U kunt dag en nacht op ons rekenen.

Contact
Brugchelencamp 1
9271EP De Westereen
Contract wmoContract hulp bij het huishouden

ZWAT - Garage

ZWAT is een organisatie met een eigen gezicht. Wij bieden professionele begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen tussen 14 en 65 jaar. Bij ZWAT-Zorgwerkplaats is plaats voor mensen die op eigen tempo mogen en willen werken. Mensen...

Contact
Het Blauwgras 2a
9203HM Drachten
Contract jeugdzorgContract wmo

Comfortzorg

Comfortzorg biedt alle vormen van Thuiszorg in de provincie Friesland. De zorg en ondersteuning die wij in geheel Friesland bieden zijn: Verpleging en verzorging Ambulante begeleiding Huishoudelijke verzorging Begeleiding in groepen: Club...

Contact
Burgemeester Kuperusplein 144
8442CJ Heerenveen
Contract jeugdzorgContract wmo

Kleinschalige zorgpraktijk Ulco

ULCO is een kleinschalige zorgpraktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een passende oplossing met de jongere zelf, zijn of haar ouders en...

Contact
François HaverSchmidtwei 2
8914BC Leeuwarden
Contract jeugdzorgContract wmo

Van Hien Zorg Noord Nederland

Van Hien Zorg is een kleinschalige organisatie die staat voor maatwerk, kwaliteit, met een breed aanbod en zonder wachtlijst. We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een beperking. De begeleiding wordt flexibel ingezet. Alle...

Contact
Contract jeugdzorgContract wmo

GGZ Friesland - Locatie Kastanjelaan

GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijk gezondheid in Friesland. Wij bieden een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen.

Contact
Kastanjelaan 1
8441NC Heerenveen
Contract jeugdzorgContract wmo

's Heeren Loo De Noorderbrug

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening. Eigen kracht, eigen regie en maatwerk staan al meer dan...

Contact
Stedumermaar 8
9735AC Groningen
Contract jeugdzorgContract wmo

Allerzorg B.V.

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden geven. Want we willen dat u zichzelf kunt zijn terwijl u de allerbeste zorg ontvangt. Zo blijft u zelfstandig waar mogelijk en volledig verzorgd waar nodig....

Contact
Rengerslaan 4
8917DD Leeuwarden
Contract wmoContract hulp bij het huishouden

Hof van Arcadia, locatie De Alde Skoalle

De Alde Skoalle is een woonvorm met 8 zorgappartementen.

Contact
Great Haersmawei 4
9216WG Oudega
Contract met de gemeenteContract jeugdzorg

Bûtenút

Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking & Dagbesteding in een agrarische setting Wij kunnen jongeren en volwassenen met een beperking een betekenisvolle daginvulling geven waarbij ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage kan...

Contact
Sanjesreed 8c
9062EK Oentsjerk
Contract jeugdzorgContract wmo
Vergelijk hulpaanbod