Algemene informatie Algemene voorziening

Timpaan Welzijn verbindt!

Timpaan Welzijn is actief op het gebied van individuele coaching, opvoeden & opgroeien, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

‘Onze missie is dat alle mensen kunnen participeren in de samenleving. Daartoe versterken en benutten wij ieders eigen kracht’

Onze werkers zijn betrokken, toegankelijk en altijd in de buurt van de inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân. Wij helpen mensen individueel en ondersteunen groepen en vrijwilligersorganisaties. Samen met bewoners richten wij ons op het verbeteren van het sociale leefklimaat en de leefomgeving in de dorpen. Wij initiëren innovatieve projecten; werken vraaggestuurd en zijn gericht op preventie. Timpaan Welzijn werkt samen Stichting Welzijn Het Bolwerk en andere organisaties in de regio Noordoost Fryslân.

Contactinformatie

 0515-42 13 13Wetterwille 98401GB Gorredijk www.timpaanwelzijn.nlLaatste controle: november 2020

Plan route

Openingstijden

Heeft u een vraag aan een specifiek persoon? Kijk dan bij onze mensen https://www.timpaanwelzijn.nl/mensen/

Algemene vragen en opmerkingen kunt u doorgeven via info@timpaanwelzijn.nl, via het contactformulier te vinden op https://www.timpaanwelzijn.nl/contact/

Of door telefonisch met ons contact op te nemen: van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 0515 – 42 13 13
Hulpaanbod

Netwerkcoaching

De netwerkcoach begeleidt mensen bij het opbouwen van hun sociale contacten. Daarbij is het de bedoeling dat de deelnemers zelf de regie houden en bereid zijn om zelf actie te ondernemen. De netwerkcoach motiveert mensen om hun eigen kracht naar boven te halen volgens een 10-stappenplan, onderverdeeld in drie blokken; oriënteren, denken, doen.

Project B.U.U.R.

Om prettig samen te leven met elkaar moet iedereen zijn steentje bijdragen. Een leefbare en veilige woonomgeving is niet altijd vanzelfsprekend. Het opbouwwerk van Timpaan Welzijn is actief in buurten waar knelpunten zijn. Samen met buurtbewoners en andere partijen zoekt de opbouwwerker...

individuele coaching

De sociaal werker gaat op huisbezoek, bespreekt de vraag en ondersteunt de hulpvrager in het werken aan de oplossing. De jongerenwerker coacht jongeren met vragen met betrekking tot:• school en opleiding en persoonlijke (talent) ontwikkeling• (vrijwilligers)werk• sociale steun netwerk /...

Jongerenwerk

De jongerenwerkers van Timpaan Welzijn werken ambulant en zoeken jongeren op in de dorpen, op scholen, op straat, in de jeugdsozen, caravan & keten. En ze hebben contact met jongeren via social media. De jongerenwerker kent en begrijpt de leefwereld van jongeren. Ze staan voor het belang van...

Ouderenwerk (preventief huisbezoek)

Meedoen in de samenleving, goede zorg, elkaar ontmoeten, prettig wonen. Ouderen willen zelf de regie over hun leven houden. Ouderen van nu willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zelf bepalen hoe ze hun leven invullen. Ouderenwerk van Timpaan Welzijn en Welzijn Het Bolwerk helpt...

Ondersteuning vrijwillige inzet

Vrijwillige Inzet. Onze samenleving kent veel mensen die een vorm van vrijwillige hulp en zorg leveren. Mensen die betrokken zijn bij wat speelt in hun directe omgeving en bereid zijn om voor elkaar te zorgen. Mensen die het leuk vinden om wat voor eigen dorp te doen of voor iemand uit de buurt....

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook enorm kwetsbaar. De intensieve zorg voor partner, kind, ouders of bekenden gaat vaak gepaard met het risico op overbelasting, met vragen en zorgen én met verlies aan sociale contacten.Timpaan Welzijn biedt ondersteuning...

Vrijwilligerssteunpunt

Timpaan Welzijn ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Noardeast- Fryslân, regio Ferwert en regio Kollum. Timpaan Welzijn werkt hierbij samen met Welzijn Het Bolwerk. Vacatures worden aangeboden op Facebook Timpaan Welzijn Noardeast- Fryslân en op de...

Project doarpsomtinkers

Project doarpsomtinkers is er voor en door dorpsbewoners. De doarpsomtinkers helpen inwoners met het regelen van hulp bij eenvoudige vragen van praktische en sociale aard. Het kan dan gaan om eenmalige kleine klusjes in en rondom het huis en/of het vinden van iemand om mee te wandelen of...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod