Algemene informatie Coalitie Kom Erbij Algemene voorziening

Samen met u geven we invulling aan welzijn en ondersteuning. We leggen verbindingen, we brengen mensen in beweging.
Onze inzet? De leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen sterker maken.
We doen dit door inwoners te ondersteunen bij hun vragen via onze Mienskipwurkers en via thema aanpak voor het hele werkgebied. Deze thema's zijn:

  • Jongerenwerk
  • Steunpunt Mantelzorg
  • Steunpunt Vrijwilligerswerk
  • Burenhulpdienst in dorp en wijk
  • Formulierenbrigade
  • Maatjesprojecten voor dagbesteding en tegen eenzaamheid
  • Netwerkcoach
  • Taalvaardigheid verbeteren ook digitaal
  • Armoede en uitsluiting verminderen
  • Buurtbemiddeling

Daarnaast werken er medewerkers in het Gebiedsteam.

Contactinformatie

Univé gebouw 0519-29 22 23Zuiderschans 109101PZ Dokkum het-bolwerk.euLaatste controle: mei 2021

Plan route

Postadres
Postbus 939100AB Dokkum

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Openingstijden

U kunt elke ochtend in de week bij ons langskomen met vragen over zaken die u met ons wil bespreken. Wij zijn open van 9.00 uur tot 12.30 uur op ons bezoekadres aan de Zuiderschans 10 op de 2e verdieping.

Hulpaanbod

De Buurtkamer (Dokkum)

Ontmoetingsmogelijkheid voor inwoners uit de 2 gemeenten.

Mantelzorg Café PLUS

Het is een lotgenotencontact specifiek bedoeld voor mantelzorgers, familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Formulierenbrigade

Vrijwilligers van de formulierenbrigade ondersteunen vooral burgers met een inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten. Wat kunnen zij voor u betekenen? Samen met u zoeken zij naar oplossingen. Voorbeelden zijn onder andere het invullen van formulieren voor kwijtschelding, voorzieningen en...

Steunpunt Mantelzorg en Ondersteuning

Wie intensief voor een naaste zorgt, is mantelzorger. Voor een dementerende partner of ouder, bijvoorbeeld, voor een gehandicapt kind, of voor een chronische zieke buur, vriend of vriendin. Voor mantelzorg kies je niet. Het overkomt je. En hoe zwaar je taken ook worden, zomaar stoppen is er niet...

Mienskipswurk/Opbouwwerk

Samen met u invulling geven aan Welzijn en Ondersteuning in uw buurt. We leggen verbindingen en brengen mensen in beweging. Leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen versterken. Dat is onze inzet. Mienskipswurk Is er voor jong en oud. Want iedereen telt mee....

Ambulant Jongerenwerk

Werken als een vertrouwenspersoon of coach voor jongeren in hun eigen leefomgeving. Dat is hoe wij het ambulant jongerenwerk zien door jongeren op te zoeken in hun eigen omgeving waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Dat kan zijn op straat, in winkelcentra, in en rond school, in de buurt etc. De leefwereld van de jongeren staat centraal.

Steunpunt Mantelzorg en Respijtzorg

Wie intensief voor een naaste zorgt, is mantelzorger. Voor een dementerende partner of ouder, bijvoorbeeld, voor een gehandicapt kind, of voor een chronische zieke buur, vriend of vriendin. Voor mantelzorg kies je niet. Het overkomt je. En hoe zwaar je taken ook worden, zomaar stoppen is er niet...

Ouderenadviseur

Soms doen zich situaties voor die simpelweg te ingewikkeld zijn. Via persoonlijke voorlichting wordt u geïnformeerd over de huidige mogelijkheden die samenhangen met wonen, welzijn en zorg. Samen met de Seniorenvoorlichter kunt u bespreken welke mogelijkheden het beste bij u passen en...

Activiteitencentrum Zero

Een jongerencentrum waar alle jongeren van Dokkum een kans krijgen om te werken aan hun leerdoelen om zo zichzelf te ontwikkelen. Verder is het een onmoetingsplek waar iedereen zich thuis kan voelen en leuke dingen doen.

Steunpunt Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk, dat is zo gek nog niet Vrijwilligers hebben alle redenen om trots te zijn. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zonder vrijwilligers zou het leven in onze dorpen en wijken er heel anders uitzien. Ons Steunpunt zorgt ervoor dat iedereen maximaal profijt heeft van...

Maatjesprojecten

Er zijn steeds meer mensen die behoefte hebben aan structurele ondersteuning. Vaak valt dat niet direct op en maakt de ondersteuning het verschil. Als maatje kunt u iets betekenen voor een ander én voor uzelf! Wij sluiten aan bij de persoonlijke wensen en interesses van zowel de vrijwilliger als...

Burenhulpdienst

Onze Burenhulpdienst zet zich in voor een georganiseerde vorm van burenhulp. Dat kunnen we doen dankzij een groot netwerk van gepassioneerde vrijwilligers. Zij springen bij waar andere vormen van hulp (nog) niet beschikbaar zijn.  Je kunt niet altijd alles alleen. Zeker niet als je...

Mantelzorg Café

Het Mantelzorg Café is een bijeenkomst bedoeld voor lotgenoten uit Noordoost Fryslân, waar altijd een thema of activiteit centraal staat en ruimte is voor lotgenotencontact.

Inloop de Swanneblom

Contact leggen, vragen stellen en informatie uitwisselen zijn de belangrijkste doelen van deze inloop.

De Buurtkamer (De Westereen)

Ontmoetingsmogelijkheid voor inwoners uit de 2 gemeenten.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om samen problemen op te lossen. Onder begeleiding van onpartijdige buurtbemiddelaars praten de ruziënde buren met elkaar. De bemiddelaars zorgen ervoor dat dat niet uit de hand loopt. Sterker: de bemiddelaars zijn getraind om de beste oplossing te...

Netwerkcoach

De netwerkcoach begeleidt mensen bij het opbouwen van hun sociale contacten. Daarbij is het de bedoeling dat de deelnemers zelf de regie houden en bereid zijn om zelf actie te ondernemen. De netwerkcoach motiveert mensen om hun eigen kracht naar boven te halen volgens een 10-stappenplan, onderverdeeld in drie blokken; oriënteren, denken, doen.

Meedoen met inwoners tegen Corona

Wij willen inwoners wijzen op de lokale en landelijke initiatieven en hun ondersteunen door een luisterend oor te bieden indien nodig.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod