Wethouder Wiersma ondertekent brandbrief Jeugd aan Kabinet: “Ek yn Dantumadiel hat de jeugd ekstra stipe nedich”

Geplaatst op: 10 februari 2021

Ook de jeugd uit onze regio wordt hard getroffen door gevolgen van de Covid-19-pandemie. Dat zegt wethouder Gerben Wiersma van gemeente Dantumadiel.

Hij ondertekende de brandbrief die naar premier Rutte en het demissionair kabinet is gestuurd. In de brief roepen 150 wethouders uit heel Nederland het kabinet op tot actie.

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. Wethouder Gerben Wiersma: “Ek yn Dantumadiel hawwe wy ferlet fan in aksjeplan. Dizze krisis hat folle ympact op ús jongerein. Yn de brief pleitsje wy mei elkoar foar ekstra lannelike stipe. It seit al in soad dat dizze brief troch safolle wethâlders is ûnderskriuwn. It is tiid foar aksje!”.

Er wordt in deze crisis veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. “Mei nammen foar de kwetsbere jeugd is it in dreech skoft. Mar tink ek oan de skoaljeugd, studinten dy’t in staazje sykje of de jongerein dy wurk sykje. It falt net ta. Wy moatte as oerheid ek rekken hâlde mei harren takomst. Dat gebeurt no te min.”

Verantwoordelijkheid van gemeenten

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. Dat is volgens de ondergetekenden van brandbrief echter niet voldoende.

Het initiatief voor de brief komt van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht. Lees de volledige brief hier.

Vergelijk hulpaanbod