Menu

Nieuws

Tentoonstelling over eenzaamheid

Maandag 15 april is de tentoonstelling ‘Soms word ik wakker’ geopend in het gemeentehuis in Dokkum. De expositie gaat over eenzaamheid.

Eenzame opening van de expositie over...

'Soms word ik wakker' is een tentoonstelling over eenzaamheid. Via een aantal objecten en korte verhalen wordt de bezoeker een blik gegund in het leven én het hoofd van een reeks eenzame...

Preventieve opvoedondersteuning

GGD Fryslân ziet preventieve opvoedondersteuning als een belangrijk middel om de opvoedcompetenties van ouders, beroepsopvoeders en vrijwilligers te versterken. Naast goede opvoedvaardigheden is...

Bijeenkomst ‘Soarch oer de soarch’

Een informatiebijeenkomst van zorgprofessionals over de toekomst van de zorg in Noordoost Friesland. Op donderdag 17 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Dorpshuis De Nije Tille, Ringweg 21 in...

Taxivervoer Wmo vanaf 01 januari 2019

Als u een indicatie heeft voor het Wmo taxivervoer dan reist u met Jobinder.

Eigen bijdrage Wmo 2019

Voor sommige maatwerkvoorzieningen en vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Nieuwsbrief Mantelzorg

Wat vindt het Mantelzorgpanel Noordoost Fryslân van het thema ‘eigen gezondheid’? Hoe blijft mantelzorger Anita op de been? Waar kunnen jonge mantelzorgers in de DDFK-gemeenten terecht voor...

Aanmeldactie voor mantelzorgers start...

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. waarderen het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een...

Meer zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Kies dan voor de betaalbare Frieso zorgverzekering via uw gemeente.

Opvoeden is samenspel

10 tips voor Positief Opvoeden