De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Wat doet het gebiedsteam?

Het gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij:

  • opvoeden en opgroeien
  • leven met een beperking
  • gezins- en relatieproblemen
  • ouder worden/zelfstandig wonen
  • zorgen voor een ander (mantelzorg)
  • dagbesteding
  • op orde krijgen van je financiën
  • vervoer en mobiliteit
  • wonen en woonvoorzieningen

Contactgegevens van het gebiedsteam

Wat kun je zelf doen?

Kijk eerst naar wat je zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren je kunnen helpen. Lukt dat niet? Dan is het gebiedsteam er voor jou!

Hoe werken wij?

Nadat jij je vraag hebt gesteld of je probleem hebt uitgelegd, proberen we je meteen al tips en adviezen te geven. Misschien kun je dan alweer zelf verder. Is er meer nodig? Dan maken we een afspraak.

Jouw privacy

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we informatie nodig. Dit zijn je naam, adres, geboortedatum, BSN en telefoonnummer. Deze informatie komt terecht in je digitale dossier. Wanneer het nodig is, hebben meerdere medewerkers van het gebiedsteam toegang tot jouw dossier. Zij mogen zonder jouw toestemming geen informatie uit je dossier delen.

Als wij denken dat we je nog beter kunnen helpen door je gegevens en hulpvraag te delen met een andere instantie, dan vragen we je om toestemming.

Meldcode

Soms moeten we informatie delen op basis van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Meer informatie over de Meldcode vind je op www.meldcode.nl

Verwijsindex

Het gebiedsteam is aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij kinderen. Zo kunnen zij de ondersteuning beter op elkaar afstemmen en krijg jij en/of je kind de best passende zorg of begeleiding.

Meer informatie over de Verwijsindex vind je op www.verwijsindexfryslan.nl

Ideeën of klachten?

Heb je een idee waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Of ben je niet tevreden over ons? Dan horen we dat graag! Een gesprek kan opluchten en voor een oplossing zorgen. Als dat niet lukt, of als je je klacht niet met ons wilt bespreken, kun je een brief sturen aan de teamleider van het gebiedsteam. Die neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Vergelijk hulpaanbod