Wat doet het gebiedsteam?

Het gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij:

  • opvoeden en opgroeien
  • leven met een beperking
  • gezins- en relatieproblemen
  • ouder worden/zelfstandig wonen
  • zorgen voor een ander (mantelzorg)
  • dagbesteding
  • op orde krijgen van uw financiën
  • vervoer en mobiliteit
  • wonen en woonvoorzieningen

Contactgegevens van het gebiedsteam

Wat kunt u zelf doen?

Kijk eerst naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren kunnen helpen. Lukt dat niet? Dan is het gebiedsteam er voor u!

Hoe werken wij?

Nadat u uw vraag heeft gesteld of uw probleem heeft uitgelegd, proberen we u tips en adviezen te geven. Misschien kunt u dan alweer zelf verder. Is er meer nodig? Dan maken we een afspraak.

Uw privacy

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we informatie nodig. Dit zijn uw naam, adres, geboortedatum, BSN en telefoonnummer. Deze informatie komt terecht in uw digitale dossier. Wanneer het nodig is, hebben meerdere medewerkers van het gebiedsteam toegang tot uw dossier. Zij mogen zonder uw toestemming geen informatie uit uw dossier delen.

Als wij denken dat we u nog beter kunnen helpen door uw gegevens en hulpvraag te delen met een andere instantie, dan vragen we u om toestemming.

Meldcode

Soms moeten we informatie delen op basis van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Meer informatie over de Meldcode vind u op de website van de Rijksoverheid.

Verwijsindex

Het gebiedsteam is aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. Via de Verwijsindex kunnen professionals laten zien dat zij betrokken zijn bij kinderen. Zo kunnen zij de ondersteuning beter op elkaar afstemmen en krijgt u en/of uw kind de best passende zorg of begeleiding.

Meer informatie over de Verwijsindex vind u op de website van Verwijsindex Fryslân.

Ideeën of klachten?

Heeft u een idee waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Of bent u niet tevreden over ons? Dan horen we dat graag! Een gesprek kan opluchten en voor een oplossing zorgen. Als dat niet lukt, of als u uw klacht niet met ons wilt bespreken, kunt u een brief sturen aan de teamleider van het gebiedsteam. Die neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Vergelijk hulpaanbod