Organisaties

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Noach - Beschermd wonen |

Huis en Haard Noach in Engwierum biedt huisvesting en begeleiding aan maximaal zes personen die voor langere tijd niet zelfstandig kunnen wonen. Een b...

Contact
Fjellingsreed 6
9132EN Engwierum
Coalitie Kom ErbijContract met de gemeente

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Het Leger des Heils biedt ondersteuning (ambulante begeleiding en opvang) aan de meeste kwetsbare groepen van onze samenleving. Jongeren, ouderen, gez...

Contact
Fjellingsreed 6
9132EN Engwierum
Contract met de gemeenteContract jeugdzorgContract jeugdzorg en wmo

Buurtkamer Holwerd

De Buurtkamer is de plek om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer samen, minder alleen. Er worden diverse acti...

Contact
De Morgenzon 7
9151KM Holwerd
Contract met de gemeente

sls de tijstream

Basisonderwijs Openbaar

Contact
Stasjonswei 12
9151JN Holwerd

Protestantse Gemeente Hantum c.a.

De Protestantse Gemeente Hantum c.a. omvat de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure en het tussen liggende gebied, gelegen in de bur...

Contact
Tsjerkestrjitte 2
9147BM Hantum

Protestantse Gemeente Oosternijkerk

Protestantse Gemeente Oosternijkerk zijn we samen en met elkaar. Een kleine bijdrage van ons kan de wereld van de ander werkelijk veranderen. Ook daar...

Contact
De Buorren 14
9137RR Oosternijkerk

Shiatsu Praktijk Y. Hiemstra

Drukpunt therapie voor fysieke en psychische klachten.

Contact
Humaldawei 39
9131EN Ee

Ponyclub De Frisiaantjes/R.V. De Dongerruters

Sinds 1968 bestaan de Dongerruters en de Frisiaantjes in Dokkum. Een kleine rijvereniging met zo’n 50 leden. Een groot deel van onze leden is actief i...

Contact
Kolkreed 2
9154AS Foudgum

Christelijke Basisschool Bernewird

Basisonderwijs Protestants-Christelijk

Contact
Raarderwei 8
9156AC Bornwird

De Skûle - Woonzorgcentrum

Elkander is thuis in Noordoost Fryslân. Wij bieden zorg op het platteland, de dorpen en de Waddeneilanden. Elkander biedt alles wat u nodig hebt om th...

Contact
Stasjonswei 12
9123JZ Metslawier
Coalitie Kom ErbijContract wmo
Vergelijk hulpaanbod