Organisaties

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Meer filters

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Het Leger des Heils biedt ondersteuning (ambulante begeleiding en opvang) aan de meeste kwetsbare groepen van onze samenleving. Jongeren, ouderen, gez...

Contact
Fjellingsreed 6
9132EN Engwierum
Contract met de gemeenteContract jeugdzorgContract jeugdzorg en wmo

Noach - Beschermd wonen |

Huis en Haard Noach in Engwierum biedt huisvesting en begeleiding aan maximaal zes personen die voor langere tijd niet zelfstandig kunnen wonen. Een b...

Contact
Fjellingsreed 6
9132EN Engwierum
Coalitie Kom ErbijContract met de gemeente

Protestantse Gemeente Oosternijkerk

Protestantse Gemeente Oosternijkerk zijn we samen en met elkaar. Een kleine bijdrage van ons kan de wereld van de ander werkelijk veranderen. Ook daar...

Contact
De Buorren 14
9137RR Oosternijkerk

Shiatsu Praktijk Y. Hiemstra

Drukpunt therapie voor fysieke en psychische klachten.

Contact
Humaldawei 39
9131EN Ee

Ponyclub De Frisiaantjes/R.V. De Dongerruters

Sinds 1968 bestaan de Dongerruters en de Frisiaantjes in Dokkum. Een kleine rijvereniging met zo’n 50 leden. Een groot deel van onze leden is actief i...

Contact
Kolkreed 2
9154AS Foudgum
Contact
Raarderwei 8
9156AC Bornwird

V.V. Anjum

V.V. Anjum is een voetbalvereniging waar het prestatieve en recreatieve voetbal centraal staat. Het doel is om alle teams op een zo hoog mogelijk nive...

Contact
Mûnebuorren 25A
9133MA Anjum

KFFB

De Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) is in boekeklub en útjouwer fan Frysktalige literatuer, mei goed 1000 leden, dy' t rûnom yn Nederlân wenje. D...

Contact
Siniastrjitte 6
9134NZ Lioessens

Stichting Nij Sion

In het hart van het rustieke dorpje Niawier vind je dorpshuis Nij Sion, geheel gebouwd en gerund door betrokken vrijwilligers met hart voor uw zaak. D...

Contact
Bornensisstrjitte 4
9138TB Niawier

fysiopraktijk Moorman

bloemsteeg 6 9151 HZ Holwerd

Contact
Blomsteech 6
9151HZ Holwerd
Vergelijk hulpaanbod