De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Organisaties

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Meer filters

Voedselbank Dongeradeel / Ferwerderadiel

De Voedselbank verstrekt gratis voedsel aan mensen die dat niet of nauwelijks zelf kunnen betalen. Weet je niet of jij in aanmerking komt voor voedse...

Contact
Learmûne 1
9102ED Dokkum

Consultatiebureau / Jeugdgezondheidszorg - GGD Fryslân/Dokkum

Als vader of moeder kan het fijn zijn om iemand buiten jouw eigen omgeving mee te laten kijken en denken bij de gezondheid, welzijn en opvoeding van j...

Contact
Birdaarderstraatweg 72C
9101DC Dokkum

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Samen met u geven we invulling aan welzijn en ondersteuning. We leggen verbindingen, we brengen mensen in beweging. Onze inzet? De leefbaarheid en soc...

Contact
Zuiderschans 10
9101PZ Dokkum

Leger des Heils W&G Noordoost - Begeleid Wonen

Studios welke beschikken over een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en sanitaire voorzieningen. De appartementen zijn geschikt voor een ouder ...

Contact
Oostersingel 15
9101KL Dokkum

De Buurtkamer Dokkum

De Buurtkamer is de plek om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer samen, minder alleen. Er worden diverse acti...

Contact
Oranjewal 28
9101JV Dokkum

Fawaka

Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in: gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Contact
Zuiderschans 10
9101PZ Dokkum

Begrafenis- en Crematievereniging "Dokkum en Omstreken" - Uitvaartvereniging Dokkum e.o.

Het doel en de grondslag van Begrafenis- en Crematievereniging "Dokkum en Omstreken" is op basis van onderlinge solidariteit en zonder winstoogmerk ee...

Contact
Rondweg-West 158
9101BG Dokkum

Woudwijk Zorgadvies

Woudwijk zorgadvies is actief binnen budgetbeheer PGB en persoonsgebonden budgetbemiddeling en bemiddeling personeel uit de zorg. Goede zorg voor ied...

Contact
Koningstraat 29
9101LP Dokkum

Noord Nederlandse Handboog Federatie

De NNHF is een samenwerkingsverband van de handboogverenigingen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de kop van Overijssel.Het doel van...

Contact
Swanneblomstrjitte 2
9101EK Dokkum
Vergelijk hulpaanbod