De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Heeft u zelf hulp nodig of wilt u graag iets doen voor een ander?

Geplaatst op: 1 september 2020

In verband met het coronavirus bieden mensen elkaar spontaan en op grote schaal hulp aan. Hieronder vindt u tips en/of leuke initiatieven in uw regio.

Meer informatie over onderstaande organisaties vindt u hier.​​

 • Timpaan Welzijn en het Bolwerk (en lokale initiatieven)
 • De Kringloop Kollum
 • GGZ: de Corona Luisterservice
 • In je Uppie oan de lijn yn it Frysk (en ook in het Nederlands)
 • Rode Kruishulplijn
 • ANBO
 • Mantelzorg.nl
 • De Zorgladder Mantelzorg
 • EEN TEGEN EENZAAMHEID
 • Coronapost
 • Thuis naar school
 • NL voor elkaar
 • Platform #nietalleen voor verbinding coronahulp
 • MIND, het Landelijke Platform Psychische gezondheid
 • #Prokkelenverbindt
 • Oud geleerd Jong gedaan: online colleges
 • Dementie en corona
 • Corona in taal voor ons allemaal
 • Beeldbellen en andere digitale mogelijkheden
 • Telefonische hulplijn nu in 10talen
 • Leuke activiteiten thuis
 • Bewegen houdt je gezond; buurtsportcoaches
 • De beweegposter voor ouderen
 • Doe online vrijwilligerswerk
 • Ouderenbonden
 • Speciale ‘corona-lijn’ voor ouderen met een migratieachtergrond
 • Sichtpunt: Voor levensvragen bij Coronapandemie
 • Jongeren en eenzaamheid
 • Telebakkie!
 • De beste apps voor jouw gezondheid (GGD)
Vergelijk hulpaanbod