Als het niet mogelijk is om u volledig thuis te verzorgen, dan kunt u overdag naar een woonzorgcentrum voor verzorging, verpleging en behandeling.

Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging en dagbehandeling houden in dat u een aantal uur per week naar een zorgcentrum of een verpleeghuis gaat om verpleegd te worden. U bent dan even onder de mensen en uw partner wordt ontlast.

Dagverzorging

Dagverzorging is opvang overdag, waar u kunt meedoen aan activiteiten en gezelligheid, en waar u zo nodig verzorging krijgt. Het kan een tijdelijke oplossing zijn als u op de wachtlijst staat voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen mensen voor medische behandeling of revalidatie. Mensen komen er om te herstellen en om te leren met hun beperking om te gaan. Er is zorg en toezicht aanwezig. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het eten, naar de wc gaan, wondverzorging en het nemen van medicijnen. Natuurlijk is er ook ruimte om een praatje te maken en mee te doen aan activiteiten.

Soorten dagbehandeling

Er zijn twee soorten dagbehandeling:

  • Somatische dagbehandeling: dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke handicap of mensen die moeten revalideren. Deze dagbehandeling is erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van hun beperking, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
  • Psychogeriatrische dagbehandeling: dagbehandeling voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag. Bijvoorbeeld vanwege dementie. Zij krijgen intensieve begeleiding, verzorging en verpleging. De dagbehandeling biedt structuur voor de oudere en helpt om mantelzorgers te ontlasten.

Organisaties

Verpleeghuis

Noorderbreedte - Zorgcentrum Meckama State

 0511-45 78 00 meckamastate.nlTsjerk Hiddesstraat 429291AMKollum

De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenveen

 088-51 25 550 friesewouden.nlK R Poststraat 1318448EBHeerenveen

De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenhage

 088-51 25 550 friesewouden.nlHeerenhage 2308446DEHeerenveen

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Bruchelencamp - Woonzorgcentrum Brugchelencamp

 088-51 28 100 elkander.frlBrugchelencamp 19271EPDe Westereen

Talma Hoeve - woonzorgcentrum

 088-51 28 600 elkander.frlJohanneswâld 19269VSFeanwâlden

De Hale - Kleinschalig wonen

 088-51 28 350 elkander.frlNijewei 389104DLDamwâld

Instelling met somatische zorg

Beatrixoord - locatie

 050-36 17 695 revalidatie.umcg.nlDilgtweg 59751NDHaren

Vergelijk hulpaanbod