De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Heeft u zelf hulp nodig of wilt u iets doen voor een ander?

Corona: hulp nodig of wilt u iets doen voor een ander?

Terwijl het coronavirus steeds meer om zich heen grijpt bieden mensen elkaar spontaan en op grote schaal hulp aan. Hieronder vindt u tips en/of leuke initiatieven landelijk en in uw regio.

Timpaan Welzijn en Welzijn Het Bolwerk

Coronavirus: "Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?" In deze moeilijke tijd met het Coronavirus wordt het welzijn van een ieder flink op de proef gesteld. Dan is het nog belangrijker dat we waar mogelijk, als inwoners in deze regio met zijn allen de schouders eronder zetten en zorgen voor de kwetsbaardere medemens die dit nodig heeft. Hoe kan jij helpen als inwoner van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel? (PDF, 299,4 kB)

Bekijk hier alle lokale initiatieven!

  • Welzijn Het Bolwerk: aanwezig op maandag t/m vrijdag van 9:30 – 12:00; bel 0519-292223 of mail naar info@het-bolwerk.eu
  • Timpaan Welzijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op 0513-433933 of mail naar info@timpaanwelzijn.nl

De Kringloop Kollum

De Kringloop Kollum van Werkpro wil graag iets betekenen in deze moeilijke tijd:
‘Wij zijn op dit moment nog wel op locatie al zijn al onze ontmoetingsactiviteiten afgelast. Het lijkt mij en mijn collega’s mooi om ons in te zetten voor anderen. Door bijv. mensen te bellen die thuis ‘opgesloten’ zitten of ze een kaartje te sturen!’
Wilt u ook iets betekenen? Neem dan contact op met Kringloop Kollum (0511) 700 204 of via e-mail ontmoetingsruimtekollum@werkpro.nl.

GGZ: de Corona Luisterservice

Hier kunnen alle Friezen met psychische vragen terecht via een telefoonnummer dat ze kunnen bellen of via Whatsapp. De service wordt bemand door twee opgeleide ervaringsdeskundigen die een luisterend oor bieden en die kunnen putten uit eigen doorleefde ervaring. Ze kunnen helpen met ondersteuning en, indien nodig, mensen op het spoor zetten van de huisarts, crisisdienst of sociaal domein. Contact leggen met de luisterservice kan uiteraard ook anoniem.

In je Uppie oan de lijn yn it Frysk (en ook in het Nederlands)

Elkoar moetsje, krekt no. We sitte allegearre achter de eigen foardoar, wat ûngesellich! Gelokkich kinne jo by UP! leeftydsgenoaten moetsje by In je Uppie, in telefoanysk groepsgesprek.

“Hoe wurket soks dan, sitst mei ûnbekenden byelkoar?” Ja! En dat wurket hiel goed, sa docht bliken út alle kearen dat wy it al besocht ha. Elk fan ús sit no min of te mear yn deselde situaasje, dus it iis is samar brutsen. Der is in gesprekslieder én der is in ûnderwerp om it oer te hawwen, lykas freonskip, tankberens of famylje. Dus it gesprek giet hast as fansels ergens oer. Elkenien kin it.

Meidwaan is fergees, jo betelje allinnich de gebrûklike telefoankosten (fan jo telefoanbedriuw).

Hoe wurket it?

Jo binne fan herte wolkom om mei te dwaan. Kies in momint en ûnderwerp dat oansprekt en doch gewoan in kear mei. Jo kinne jo ferhaal kwyt of gewoan ris harkje nei dat fan oaren. Alles is goed.

Meidwaan kin mei elk type tillefoan. Mobyl, fêst, it makket net út. As jo gjin ynternet of mail hawwe, kinne jo ek telefoanysk registrearje fia 06-51277142 of via de website.

Rode Kruishulplijn

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Kijk voor meer informatie op de website van het Rode Kruis.

ANBO

Ouderenorganisatie ANBO wordt overstelpt met vele duizenden telefoontjes van eenzame senioren die bang zijn voor het coronavirus. Het callcenter wordt nu twaalf uur per dag bemand door vijftien mensen. Ouderen die daar behoefte aan hebben, worden voortaan ook na een paar dagen nog een of twee keer teruggebeld voor een extra praatje. ANBO zoekt extra vrijwilligers voor terugbelverzoeken.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBO. Het callcenter is voortaan ook op zaterdag en zondag van 9.00 tot 21.00 uur bemand. Het nummer van de coronanoodlijn van de ANBO is 0348 - 46 66 66.

Mantelzorg.nl

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Met deze informatie geven we antwoord op een aantal vragen die nu al bij ons binnen komen.

Juist nu staan we graag voor je klaar. Kijk voor meer informatie op de website. Neem voor al je vragen over mantelzorg en het coronavirus, advies of luisterend oor contact op met onze Mantelzorglijn via 030 760 60 55 of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

De Zorgladder Mantelzorg

Voor mantelzorgers die het in deze coronatijd niet meer redden is er nu hulp: de Zorgladder Mantelzorg. De zorgladder is opgenomen in de Richtlijn mantelzorgondersteuning, die MantelzorgNL samen met onder andere het Ministerie van VWS en gemeenten ontwikkelde.

EEN TEGEN EENZAAMHEID

Op Eentegeneenzaamheid.nl/houdcontact houden we een overzicht bij met tips en initiatieven om contact te houden of hulp te bieden. Een klein gebaar doet veel! Neem contact met ons op als je mogelijkheden hebt of ziet om iets te doen.

Coromapost

"Bezorg je oma geen corona maar een kaartje." Met de insteek dat mensen die vanwege het coronavirus even niet langs hun opa en oma gaan, toch laten zien dat ze aan hun denken door ze een kaartje te sturen.

Thuis naar school

Nu kinderen niet naar school kunnen, is er gezocht naar een andere manier om te zorgen dat deze kinderen alsnog les kunnen krijgen. Via deze website kunnen kinderen inloggen in een digitaal klaslokaal. Van 9 tot 12 krijgen ze, tegen een kleine vergoeding, achter hun laptop les van opgeleide docenten.

NL voor elkaar

Wij verzamelen alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee?
NLvoorelkaar ook als webapp op je telefoon of tablet

Platform #nietalleen voor verbinding coronahulp

Kerken en lokale organisaties bundelen krachten met het nieuwe platform
#nietalleen. Hiermee verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven zich aan elkaar en aan hulpvragers.

Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt.

MIND, het Landelijke Platform Psychische gezondheid

De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen stressvol. Als je te maken hebt met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. MIND, het Landelijke Platform Psychische gezondheid, is daarom de pagina wijzijnmind.nl/corona gestart. Hierop staat allerlei informatie en tips om deze moeilijke tijd door te komen.

Daarnaast wordt er elke dag van 11.00 tot 16.00 uur een livestream uitgezonden. Om mensen die alleen thuis zitten, een huiskamer gevoel te geven. Mensen kunnen inbellen, vragen stellen, tips geven en gewoon lekker luisteren.

#Prokkelenverbindt

Prokkelen staat voor het verbinden van mensen met en zonder verstandelijke beperking. Dat is dan ook waarvoor wij de komende tijd graag aandacht vragen. Via de hashtag #Prokkelenverbindt maken wij het graag zichtbaar. Op www.prokkel.nl vindt je voorbeelden.

Heb jij ook een mooi voorbeeld, heb je iets nodig of wil je iets aanbieden? Mail naar info@prokkel.nl of bel op werkdagen met de Prokkeltelefoon 06-24677785.

Oud geleerd Jong gedaan: online colleges

Colleges geven in zorginstellingen is nu niet mogelijk. Daarom heeft Oud Geleerd Jong Gedaan hard gewerkt aan een serie online colleges, zodat de oudere deelnemers die nu zonder moeten toch een beetje hun leergierigheid kunnen stillen.

Daarnaast zetten met de actie #OGJGhelptmee alle 300 Oud Geleerd Jong Gedaan-vrijwilligers en -medewerkers zich in om deze ouderen te bereiken en te helpen. Er zijn veel boodschappen gedaan, honden uitgelaten en medicijnen opgehaald.

Helaas kunnen deze colleges vanwege het coronavirus nu geen doorgang vinden. Bibliotheken en buurtcentra zijn gesloten en verpleeghuizen laten geen bezoekers meer toe. Veel ouderen verkeren in angst en onzekerheid. Daarom biedt Oud Geleerd Jong Gedaan nu online colleges aan die zorginstellingen kunnen tonen of die ouderen vanuit hun eigen kamer kunnen volgen. Deze zijn gratis beschikbaar op www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges.

Dementie en corona

Hoe ga je om met de corona-maatregelen als je naaste dementie heeft? Op de website van Dementie.nl is de informatie over corona en dementie verzameld.

Activiteiten

Je vindt hier tips over activiteiten thuis bijvoorbeeld gymnastiek, over rustige activiteiten zoals de luisterbieb en museum online.
Sociale activiteiten zoals bezoek is nu even niet verstandig. Er staan ook tips op de website hoe je je naaste kunt leren beeldbellen.

Kijk op de website voor meer informatie en TIPS

Klik hier voor de folder (PDF, 953,0 kB) met 100 aciviteiten voor mensen met Dementie.

Corona in taal voor allemaal

'Steffie'

De overheid heeft een speciale website over het coronavirus gelanceerd voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Op de website geeft ’Steffie’ op een eenvoudige manier uitleg over de symptomen van het coronavirus en er staan tips voor het maken van een dagindeling. Ook de maatregelen die de overheid heeft genomen worden op de website corona.steffie.nl op een simpele manier uitgelegd.

Stichting Lezen en schrijven

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor hen is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Wij vinden dat deze informatie begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Daarom vind je op deze pagina informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren.

Begrijpelijke informatie coronavirus – informatiekaart in Nederlands en andere talen

Deze kaart legt de nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid zo begrijpelijk mogelijk uit. Er zijn ook een mobielvriendelijke versie en vertalingen beschikbaar.
Uitleg over Corona o.a. in Turks, Tygrinia, Engels, Arabisch, Pools, Farsi, Chinees, Somalisch.

Beeldbellen en andere digitale mogelijkheden

WhatsApp

Heeft u een smartphone met WhatsApp? Dat is fijn, want daarmee kunt u makkelijk berichten en foto’s versturen en ontvangen. Maar wist u dat u met deze app nog veel meer kunt?

Spraakberichten sturen

Vindt u het lastig om te typen op een telefoonscherm? Dan kunt u ook een spraakbericht opnemen en versturen. Naast de plek waar u berichten kunt typen, staat een plaatje van een microfoon. Leg uw vinger op het plaatje terwijl u praat en laat los als u klaar bent. Het bericht wordt automatisch verstuurd.

Beeldbellen

U kunt met WhatsApp ook een videogesprek voeren. Ga daarvoor naar een gesprek. Tik op het plaatje van de filmcamera naast de naam van de contactpersoon. U belt uw contactpersoon dan via WhatsApp. Als uw contactpersoon de oproep aanneemt, kunt u elkaar zien terwijl u met elkaar praat. U hebt hiervoor wel een goede internetverbinding nodig.

Beeldbellen met meer mensen

Als u een videogesprek voert met iemand, kunt u nog twee extra deelnemers uitnodigen voor het gesprek. Tik daarvoor op het plaatje Deelnemer toevoegen (een hoofd met een + erbij). Als de uitgenodigde deelnemer het gesprek aanneemt, ziet u ook hem of haar in beeld en u kunt met meer mensen tegelijk praten.

Contact houden met een groep

Een WhatsApp-groep is een handige manier om contact te houden met een groep mensen, bijvoorbeeld uw familie, uw straat of galerij of uw wandelclub. Wilt u een groep starten? Bespreek dit dan met een paar anderen, om er zeker van te zijn dat zij willen deelnemen aan uw groep. Wilt u weten hoe u een groep aanmaakt? Lees de instructies voor Android-telefoons en voor de iPhone.

Facebook

Facebook is een leuke manier om te volgen waar uw vrienden en familieleden mee bezig zijn. U kunt hun foto’s en video’s bekijken en berichten lezen. Maar u kunt ook een privébericht sturen naar uw contacten op Facebook. Zo kunt u berichtjes uitwisselen met Facebook-vrienden van wie u het telefoonnummer niet heeft. Ook kunt u een videogesprek voeren. Berichten sturen en praten via Facebook kan zowel met de computer als met de tablet of smartphone. Heeft u nog weinig ervaring met Facebook? Lees dan eerst dit artikel op de website van SeniorWeb.

Facetime

Heeft u een iPad of iPhone, dan is het heel handig om de app Facetime te gebruiken voor beeldbellen. U kunt hiermee een videogesprek voeren met andere bezitters van een iPad, iPhone of Apple-computer. Open de app en kies een contact waarmee u wilt videobellen. Tik daarna op het plaatje van de camera. Als de ander uw oproep accepteert, kunt u elkaar zien. Meer over Facetime leest u in dit artikel op de website van SeniorWeb.

Makkelijke tablet voor ouderen

Fysiek contact met uw dierbaren is momenteel onverstandig vanwege het coronavirus. Een makkelijke tablet voor ouderen kan een oplossing zijn om contact te houden. Zeker als je moeite hebt met computers en smartphones. Maar u wilt wel een foto of filmpje sturen of ontvangen, of beeldbellen met uw kind of kleinkind. Er zijn tablets waarbij zulke acties eenvoudiger zijn. Deze apparaten hebben vaak ook een functie waardoor mantelzorgers en familieleden makkelijk kunnen meekijken. Meer informatie vindt u hier.

Helpdesk Welkom Online

Vanwege het coronavirus is er een Helpdesk Welkom Online opgezet waar u naar toe kunt bellen met online en digitale vragen. Zij beantwoorden vragen zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? En zij helpen u ook met vragen als: waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus? U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op 088-344 2000.

Digitale vaardigheden voor Ouderen

Voor ouderen die niet nog niet zo handig zijn met de computer, worden bestaande trainingen breder beschikbaar gesteld. Het Ouderenfonds heeft het programma Welkom Online.

De bibliotheken maken samen met het SeniorWeb hun aanbod en vrijwilligers (zoals oefenen.nl, klik &tik, digisterker) beschikbaarder en toegankelijker. Kijk hier voor meer informatie.

Beeldbellen met dementie

Ook mensen met dementie kunnen aangeleerd worden om te beeldbellen. Kijk hier voor meer informatie. Op die pagina staat ook een pdf instructie 'leren beeldbellen tijdens Corona-crisis'

Telefonische hulplijn nu in 10 talen

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen door een samenwerking tussen KBO-PCOB en Netwerk NOOM nu ook in de eigen taal bellen met de Ouderen-infolijn van de ouderenbond. “We weten dat informatie hen vaak niet bereikt, juist in een tijd als deze is dat wel uitermate belangrijk”, zeggen NOOM-coördinatoren Lucía Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa. “Nu de voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten zijn afgelast, is dit samen met onze bel- en bezorgcirkels een manier om ouderen te ondersteunen.” Aan de telefoon zitten vrijwilligers met een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond. Lees hier verder.

Leuke activiteiten thuis

Genieten van kunst en cultuur ondanks het coronavirus

Dat kan! Sinds het kabinet heeft besloten dat alle theaters voor drie weken dicht zijn, en voorstellingen, concerten en exposities zijn afgelast, is het extra fijn dat er mogelijkheden zijn om vanuit je eigen huiskamer wat kunst en cultuur op te snuiven, of juist om zelf actief te zijn.

Bekijk online de collectie van het van Goghmuseum of lees de verhalen achter de schilderijen, maak gebruik van de online bibliotheek of de luisterbieb, luister naar een concert of optreden, of bezoek online een theatervoorstelling! Kijk op de website van beteroud.nl of op de website van lkca.nl.

Samen online spelletjes spelen

Op afstand van elkaar toch samen een spelletje spelen. Kan dat? Zeker. Op samenspelen.online staan heel veel leuke voorbeelden. Zoals een woordenslang met foto’s via WhatsApp: maak een foto van een voorwerp en laat de volgende speler een foto maken van een voorwerp dat begint met de laatste letter van het voorwerp op de vorige foto. Er staan nog veel meer spellen op samenspelen.online. En om te zorgen dat je niet uitgespeeld raakt, komt er elke dag een nieuw spel bij. Leuk om te weten: samenspelen.online is onderdeel van een onderzoek naar de invloed van spelletjes spelen op de eenzaamheid van ouderen.

Senioren vertellen hun verhaal

Hoe beleven Nederlandse senioren de coronacrisis? Wat doen zij tegen de eenzaamheid? Wat geeft hen hoop en troost? Hoe brengen zij de dag door? Hun verhalen komen samen op Wijencorona.nl.

‘Wij & corona’ is een initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing en stichting GetOud. Zij willen met de website senioren een podium geven om hun verhaal te vertellen en elkaar te inspireren. Verhalen insturen kan hier. Ook zorgmedewerkers en mantelzorgers kunnen hun verhaal delen.

Thuis bewegen met filmpjes GoldenSports

De trainingen in de buitenlucht zijn gestopt. Om toch fit en verbonden te blijven, zet GoldenSports filmpjes met trainingen op haar website.

In de nieuwsbrief van GoldenSports staan tips om fit te blijven.

Bewegen houdt je gezond!

Bewegen met de buurtsportcoaches van de gemeente via Facebook

Als buurtsportcoaches zijn onze dagelijkse projecten erop gericht om mensen van jong tot oud in beweging te krijgen. Vooral de contacten die daarbij horen zijn heel waardevol en die missen we nu. Maar uiteraard zitten we niet stil. Om onze werkmissie voort te kunnen zetten in deze tijd zijn we meer digitaal aan de slag gegaan. Zo plaatsen we iedere schooldag voor de kinderen (en de volwassenen) een tweetal activiteiten op onze Facebookpagina. Iets voor buiten en binnen. Daarnaast gaan we bij de voedselbanken sportieve spellen/attributen uitdelen en bereiden we zaken voor verderop in het jaar vast voor.
Wij hopen dat iedereen deze gekke tijd gezond door komt en zien jullie graag weer in real life! Kijk op www.facebook.com/BSCNEF voor meer informatie.

Thuis bewegen met filmpjes GoldenSports

De trainingen in de buitenlucht zijn gestopt. Om toch fit en verbonden te blijven, zet GoldenSports filmpjes met trainingen op haar website

In de nieuwsbrief van GoldenSports staan tips om fit te blijven.

De beweegposter voor ouderen

Download hem hier! (PDF, 1,05 MB)

Doe online vrijwilligerswerk

Voor vrijwilligerswerk hoeft u niet altijd de deur uit. Er is veel nuttig werk dat u gewoon thuis kunt doen. U kunt eenzame ouderen bellen, bijvoorbeeld als vrijwilliger voor de Luisterlijn of de AlzheimerTelefoon. Of u kunt migranten helpen om Nederlands te leren door Nederlands met hen te praten of te schrijven. Meer vrijwilligerswerk vindt u op Eentegeneenzaamheid.nl.

Ouderenbonden

Belcirkel

Een belcirkel kan een prettige manier zijn om met anderen in contact te zijn. Gewoon iedere dag even uitwisselen hoe het gaat. KBO-Brabant en KBO-PCOB hebben belcirkels voor leden. Verschillende lokale welzijnsorganisaties bieden ook belcirkels aan. Lees verder.

Schrijfmaatje

Een kaartje op de mat of een brief in de bus: het is altijd leuk om post te krijgen. Het Nationaal Ouderenfonds brengt ouderen en schrijfmaatjes met elkaar in contact. Ook woon-zorginstellingen kunnen zich aanmelden voor een postactie. Lees verder

Speciale ‘corona-lijn’ voor ouderen met een migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat volgens de initiatiefnemers ook open voor ‘gewoon’ een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben. De hulplijn (030-3400600) is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Sichtpunt: Voor levensvragen bij Coronapandemie

Veel mensen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Opeens beseffen we dat gezondheid niet zo vanzelfsprekend is. We realiseren ons dat het coronavirus niet alleen het individu, maar ons als samenleving zeer kwetsbaar maakt en vanzelfsprekendheden in ons leven op losse schroeven zet.

Levensvragen kunnen opspelen wanneer je te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in je leven; een plotseling onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid en isolement.
Geestelijk verzorgers bieden dan ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen (inclusief, maar niet alleen, voor mensen met het coronavirus). Dat kan telefonisch, maar soms ook via bijvoorbeeld Skype of Whatsapp.

Hoe werkt het?

De coördinator van Sichtpunt is tijdens werkdagen én in het weekend bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur om naam, telefoonnummer en adresgegevens door te geven (het is mogelijk een voicemail achter te laten). De coördinator zorgt ervoor dat u binnen 24 uur wordt gebeld door een geestelijk verzorger bij u in de buurt. Bel, app of mail:
06 - 29 35 55 78 info@sichtpunt.nl

Telebakkie

Veel alleenstaande ouderen hadden hun wekelijkse koffie-uurtje, hun dagbesteding of andere gezellige bijeenkomsten… totdat Corona kwam. Daar zit je, in je eentje in je woning. Gelukkig is er nu Telebakkie! Leuk, simpel en effectief.

Telefonisch koffieuurtje

Telebakkie! is een telefonisch koffie-uurtje voor zes mensen. Ouderen kunnen zelf heel gemakkelijk en snel met Telebakkie! aan de slag, ieder vanuit zijn eigen woning. Je hoeft geen ingewikkelde apps op je computer of telefoon te downloaden en de privacy is gewaarborgd. Het enige wat je nodig hebt is je telefoon, een gemakkelijke stoel en een lekker bakkie koffie.

Download hier de informatie om mee te doen! (PDF, 632,7 kB)

De beste apps voor jouw gezondheid!

Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid.

Juist in deze tijd van Corona kan dit een steuntje in de rug zijn.. Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps.

Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en duidelijk overzicht van goede en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).

De apps zijn onderzocht op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet.

Er zijn apps voor jongeren en voor volwassenen, op allerlei terreinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven.

Vergelijk hulpaanbod