Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om er voor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid, participatie en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het gebiedsteam. Of direct een melding doen.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Coaching/training

De aanmelding, intake verloopt op dezelfde wijze als bij...

Zorg en ondersteuning

Via de website of telefonisch is meer informatie verkrijgbaar: "...

Individuele ondersteuning en training op maat

Dit zal in een persoonlijk gesprek met u besproken worden.

Regieondersteuning

Ondersteuning en begeleiding

Neemt u voor meer informatie contact op met Thuiszorg Het Friese...

Casemanagement

We hebben gemerkt dat mensen met een beperking en/of hun ouders...

Individuele ondersteuning op maat

De medewerkers van De Leidraad bieden individuele ondersteuning...

Ambulante woonbegeleiding

Thuisbegeleiding

Zorgsloperij De Kans kwaliteiten liggen op het gebied van...

Ambulante woonbegeleiding

Als je ondersteuning nodig hebt in je thuissituatie dan kunnen we...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Gezinsgerichte aanpak

Snelle aanpak voor het hele gezin, daar waar sprake is van...

Gezinscoaching

Dit kan in een persoonlijk gesprek met u besproken worden.

Opvoedingsondersteuning

Meer info, melding of aanvraag