De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Voor sommige maatwerkvoorzieningen en vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt uw eigen bijdrage Wmo vast en int deze ook namens de gemeenten. U krijgt van het CAK een rekening voor het betalen van de eigen bijdrage. Vanaf 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een aantal punten veranderd. Dit is belangrijk voor u om te weten:

 • Eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning: maximaal € 19,00 per maand (dit noemen we het abonnementstarief).
 • Meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
 • In de loop van 2020: brief met definitieve eigen bijdrage.

De berekening van de eigen bijdrage Wlz wijzigt niet.

NB: voor kinderen tot 18 jaar is geen eigen bijdrage Wmo verschuldigd. Uitzonderingen hierop: woningaanpassingen.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam.

Enkele vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wmo in 2020:

 1. Wanneer krijg ik van het CAK bericht over de eigen bijdrage Wmo in 2020?
  Het moment dat u bericht krijgt van het CAK over de Wmo in 2020 is gewijzigd. Het CAK doet er alles aan om u zo snel mogelijk een bericht te sturen over uw eigen bijdrage in 2020.
  Zij begrijpen dat dit vervelend in en maken excuses voor het ongemak.

  Let op: het is mogelijk dat u meerdere facturen van 2020 in één keer ontvangt. Lees meer over tijdelijk meerdere facturen ontvangen.
  Houd hier rekening mee. Bijvoorbeeld door alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. Voorbeeld: U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari, maart en april. Dat is 4 x € 19,00 = € 76,00.
   
 2. Ik kan niet in één keer meerdere facturen betalen. Wat kan ik doen?
  Kunt u de facturen niet in een keer betalen? Dat begrijpt het CAK. Neem contact met hen op zodra u de facturen heeft ontvangen. Dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Voor een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen.
   
 3. Ik betaal nu geen eigen bijdrage. Moet ik in 2020 wel betalen?
  Het CAK doet haar uiterste best om u zo snel mogelijk een brief over de eigen bijdrage (beschikking) te sturen. In deze brief staat precies of u wel of geen eigen bijdrage moet betalen. Als u wel een eigen bijdrage moet betalen, dan staat in deze brief de hoogte van uw bijdrage. In tussentijd hoeft u nog niets te doen. De hoogte van uw eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand.
   
 4. Ik bereik in 2020 de AOW-leeftijd. Hoe gaat het verder?
  Hoe het verder gaat hangt af van uw situatie:
 • Getrouwd of partner
  Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

  Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor u samen.
   
 • AOW-leeftijd bereikt
  Moet u een eigen bijdrage Wmo betalen? Dan start de eigen bijdrage de maand nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Voorbeeld: U bereikt in januari de AOW-leeftijd. Dan betaalt u vanaf februari een eigen bijdrage.

U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

 • Uw inkomen
 • Uw vermogen
 • Uw leeftijd
 • Uw huishouden
 • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod