Meldformulier voor ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam of digitaal een melding doen.

Als u melding doet zal er contact met u worden opgenomen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is wordt er voor een maatwerkvoorziening (Wmo).

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Wilt u meer weten over de procedure? Dan kunt u dat lezen in het document Procedure melding Wmo (PDF, 247,2 kB).

Aanmelden mantelzorg

De gemeente Noardeast-Fryslân wil weten wie er mantelzorger zijn in haar gemeente. Er wordt daarom een mantelzorgersregister bijgehouden. Mantelzorgers die geregistreerd staan worden periodiek geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod en ontvangen bijvoorbeeld uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Onderstaand aanmeldformulier is bedoeld voor mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan. Staat u nog niet geregistreerd, dan kunt u zich via dit formulier aanmelden. Als u dat voor 1 februari 2019 doet dan ontvangt u een VVV-bon van € 40,00.

Vergelijk hulpaanbod