Menu

Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo regelen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Eigen kracht

Wat de gemeente bedoelt met eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Termen die voorkomen in de Wmo 2015.