Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. Op sommige locaties is 24 uur per dag iemand aanwezig.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Hoe regel ik het?

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met uw gebiedsteam.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner. Maar u kunt ook uw huisarts vragen om u te helpen.

Beschermd wonen is tijdelijk

Beschermd wonen is tijdelijk. Na de afgesproken periode kijkt het gebiedsteam met u en uw begeleider wat voor u daarna de beste oplossing is. Beschermd wonen kan ook een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Langdurig beschermd wonen vanuit de Wlz

Sinds 2021 is het ook mogelijk voor mensen met psychische problemen om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen.

De Wlz is er voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie blijft uw leven lang geldig. Meer informatie hierover vindt u op Informatielangdurigezorg.nl.

Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

Vertraging bij indicaties GGZ Wonen

Veel mensen hebben een GGZ Wonen-indicatie aangevraagd. Daardoor kan het langer duren voordat u hoort of u een Wlz-indicatie kunt krijgen. Heeft u al een aanvraag gedaan, maar nog niets gehoord? Kijk dan op Informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie.

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd wonen

Beschermd wonen voorziening waar ook beschermd wonen Thuis geboden...

Beschermd Wonen De Kei

In een beschermde woonvorm krijgen bewoners 24 uur per dag hulp en...

Beschermd wonen

In Engwierum staat een woonboerderij, waar beschermd wonen aan...

Organisaties

Beschermd wonen

Leger des Heils W&G Noordoost - Begeleid Wonen

 088-06 52 240 legerdesheils.nlOostersingel 159101KLDokkum

Noach - Beschermd wonen |

 088-06 52 240 Fjellingsreed 69132ENEngwierum

te Nijenhuis Coaching & Begeleiding

 06-46 14 07 41 Wildveld 29231LSSurhuisterveen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod