Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kunt u contact opnemen met:

 • de huisarts
 • de politie
 • de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente

De crisisdienst voor jeugdhulp zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang De Kei

Onze crisisopvang is bedoeld voor gezinnen, alleenstaanden,...

Spoedeisend

Spoedeisende hulp is voor gezinnen met acute opvoedingsnood of een...

Crisisopvang Gonggrijpstraat

Onze crisisopvang is bedoeld voor gezinnen, alleenstaanden,...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisishulp

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van...

Spoedeisend

Spoedeisende hulp is voor gezinnen met acute opvoedingsnood of een...

Organisaties

Crisisopvang

LIMOR ondersteuning en rehabilitatie - VGE...

 085-48 56 000 limor.nlFrieswijkstraat 68607AVSneek

Lichtpunt

 0511-44 15 42 lichtpuntinfo.nlFoarwei 1119298JEKollumerzwaag

Wender

 0900-11 88 881 wender.nlOostergoweg 18911MALeeuwarden

Huisartsenpraktijk De Wilgen

 0511-47 22 60 dewilgen.praktijkinfo.nlDe Wylgen 89269SRFeanwâlden

Huisarts Hendrikje Kiers

 0511-42 24 02 huisartsenpraktijkwouterswoude.nlFoarwei 709113PEWâlterswâld

Dokterswacht Friesland-Huisartsenpost Dokkum

 0900-11 27 112 dokterswacht.nlBirdaarderstraatweg 709101DCDokkum

Vergelijk hulpaanbod