Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u contact opnemen met uw gemeente (telefonisch: 0519-298 888).

Keukentafelgesprek

Heeft u een melding gedaan bij het gebiedsteam? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Dit gesprek voert u met een consulent of regisseur. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden.

Na het gesprek beoordeelt de gemeente of u voor Hulp bij het Huishouden in aanmerking komt. Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Voorliggende voorzieningen

Meestal zijn er laagdrempelige oplossingen voor uw probleem. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, klussendienst, kinderopvang of maaltijdservice, in plaats van hulp van de thuiszorg.

In natura of met pgb

Soms lukt het niet om het probleem op een laagdrempelige manier op te lossen. Dan kan de gemeente voor u Hulp bij het Huishouden organiseren. Dit kan op 2 manieren:

1. U krijgt thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor Hulp bij het Huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Vraag tijdens het keukentafelgesprek altijd om meer informatie over de eigen bijdrage, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hulpaanbod

Hulp bij het huishouden

Huishoudelijke hulp

Medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land helpen u bij het...

Huishoudelijke zorg/ dienst aan huis

In overleg met u wordt er afgesproken welke werkzaamheden de...

Organisaties

Hulp bij het huishouden

Thús Famke

 0511-70 56 72 thusfamke.nlKeapmanswei 89271GJDe Westereen

ZORGassist

 058-26 50 081 Apolloweg 98938ATLeeuwarden

Allerzorg B.V.

 058-21 31 193 allerzorg.nlRengerslaan 48917DDLeeuwarden

Thuiszorginstelling

Thuiszorg Elkander - Dantumadiel

 088-51 26 577 elkander.frl/Brugchelencamp 19271EPDe Westereen

Buurtzorg Nederland - Dantumadeel Zuid

 06-12 59 92 24 buurtzorgnederland.comFerlinge Stasjonsstrjitte 1089271CGDe Westereen

Talma Hûs - Verpleegcentrum

 088-51 28 700 elkander.frlJuliusstrjitte 449269NVFeanwâlden

Wmo-loket

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

 0519-29 88 88 noardeast-fryslan.nlHynsteblom 49104BRDamwâld

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod