Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Heeft u een maatje nodig of wilt u zich aanmelden als maatje, dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisatie in uw gemeente. Voor inwoners van Dantumadiel en Dongeradeel is dat Het Bolwerk en voor inwoners van de gemeenten Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel is dat Timpaan Welzijn.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwilliger thuis

Vrijwilligers van het maatjesproject Mantelzorgondersteuning helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: hulp in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.Voor meer informatie kunnen inwoners van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân contact opnemen met Het Bolwerk of met welzijnsorganisatie Timpaan Welzijn.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligersvacaturebank van de welzijnsorganisaties

Binnen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn er twee welzijnsorganisaties die bemiddelen voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Voor inwoners van de gemeenten Dantumadiel en voormalig Dongeradeel is dat welzijnsorganisatie Het Bolwerk en voor inwoners van de voormalige gemeenten Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel is dat Timpaan Welzijn.

U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk. Soms heeft zo’n organisatie ook een online vacaturebank voor vrijwilligers, waar u zich kunt inschrijven.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Hulpaanbod

Buddyzorg

Maatjesproject

Zou je het leuk vinden om met iemand te praten of samen met iemand...

Vrijwillige thuishulp

Steunpunt Mantelzorg en Respijtzorg

Wie intensief voor een naaste zorgt, is mantelzorger. Voor een...

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Present Noord Oost Friesland - Dokkum

 06-12 97 82 02 stichtingpresent.nl

Het Bolwerk

 0519-29 22 23 het-bolwerk.euZuiderschans 109101PZDokkum

Vrijwilligersorganisaties

De Buurtkamer Wâlterswâld

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comFoarwei 319113PAWâlterswâld

De Buurtkamer De Westereen

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comSportloane 29271VNDe Westereen

Stichting Fryslân 58 - Second Chance

 0511-40 12 03 fryslan58.nlDe Moarrewei 139104LADamwâld

Wijk- of buurtvereniging

Vereniging van Dorpsbelangen Wierum

 0519-58 90 00 dorpwierum.nl

Dorpsbelangen Engwierum en omstreken

 0511-40 82 03 dorp-engwierum.nl

Dorpsbelang Oosternijkerk

 0519-24 22 12 oosternijkerk.comLanggrousterwei 129137RMOosternijkerk

Sportverenigingen (alles)

Gymsportcentrum - Sporthal Hoantserid

 06-12 22 86 55 gvvonline.nlDe Sânjes 29269HAFeanwâlden

Turnhal Veenwouden - Sanjes Sport Park

 06-12 22 86 55 gvvonline.nlDe Sânjes 29269HAFeanwâlden

Wandelsportvereniging Avondvierdaagse de...

 0511-44 29 39 De Acht 19271AMDe Westereen

Religieuze organisaties

Present Noord Oost Friesland - Dokkum

 06-12 97 82 02 stichtingpresent.nl

Doopsgezinde Gemeente Damwâld

 0511-42 29 97 dgdamwoude.doopsgezind.nlDoniawei 349104GMDamwâld

Stichting Christenen Helpen Roemenië

 0511-42 05 15 ch-ro.nlBadhúswei 619104DXDamwâld

Maatjesproject

Stjoer

 058-28 49 020 stjoer.frlTesselschadestraat 88913HBLeeuwarden

Timpaan Welzijn

 0515-42 13 13 timpaanwelzijn.nlWetterwille 98401GBGorredijk

Het Bolwerk

 0519-29 22 23 het-bolwerk.euZuiderschans 109101PZDokkum

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale...

 06-12 06 79 50 vptz-nofriesland.nl

Vergelijk hulpaanbod