De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Vrijwillige hulp bij vervoer

Familie of vrienden die u eens ergens naartoe brengen. Hulp bij vervoer door vrijwilligersinitiatieven.

Hulp van bekenden bij vervoer

Familie, vrienden of mensen uit de buurt kunnen u misschien helpen als u vervoer nodig heeft.

Vervoer door vrijwilligers

Af en toe vervoer nodig? Hulp van vrijwilligers kan een uitkomst zijn. Soms organiseren vrijwilligersorganisaties een dagje uit inclusief vervoer.

Vergelijk hulpaanbod