Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u zich melden bij het gebiedsteam voor taxivervoer via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de taxi kunt u van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gebiedsteam.

Wmo-vervoer in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

De medewerkers van het gebiedsteam bekijken samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat het taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u reizen met een taxipas.

Het is gebruikelijk dat u met het taxivervoer samen met anderen reist. De taxi haalt dan verschillende passagiers op. U kunt met de taxi naar elke bestemming reizen, maximaal 25 km van uw woonadres.

De mobiliteitscentrale Jobinder regelt het vervoer in onze gemeente www.jobinder.frl.

Zie ook de folder over het Wmo-vervoer (PDF, 521,8 kB) van Jobinder.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones of meer dan 25 kilometer vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

Hulpaanbod

Regio- of deeltaxi

Personenvervoer

Mobiliteit geeft je de vrijheid van bewegen. Of je nu jong of oud...

Dagbestedingenvervoer

Wij verzorgen vervoer naar en van alle dagbestedingen, dit kunnen...

Rolstoeltaxi

Zorgvervoer

Wij bieden zorgvervoer op maat aan iedereen die dat nodig heeft....

Zittend Ziekenvervoer

Vervoer waarbij een vergoeding van de zorgverzekering mogelijk is

Dagbestedingenvervoer

Wij verzorgen vervoer naar en van alle dagbestedingen, dit kunnen...

Organisaties

Wmo-loket

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

 0519-29 88 88 noardeast-fryslan.nlHynsteblom 49104BRDamwâld

Valys

Taxi NOF

 0511-44 40 00 taxinof.nlFoarwei 2359298JKKollumerzwaag

Regiotaxi of deeltaxi

taxi carcab

 0513-76 35 76 carcab.frlKoornbeursweg 658442DJHeerenveen

Taxicentrale Witteveen

 0513-65 65 65 taxiwitteveen.nlVenus 38448CEHeerenveen

Bestanden

Folder Jobinder WMO
vervoer 2020
PDF, 521,8 kB
Vergelijk hulpaanbod