Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u zich melden bij het gebiedsteam voor taxivervoer via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de taxi kunt u van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van uw gemeente.

De medewerkers van het gebiedsteam bekijken samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat het taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u reizen met een taxipas.

Het is gebruikelijk dat u met het taxivervoer samen met anderen reist. De taxi haalt dan verschillende passagiers op. U kunt met de taxi naar elke bestemming reizen ide op maximaal 30 km van uw woonadres ligt.

De mobiliteitscentrale Jobinder regelt het vervoer in onze gemeente www.jobinder.frl.

Zie ook onderaan deze pagina bij bestanden de folder over het Wmo vervoer.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u nagaan of u hier recht op heeft.

Hulpaanbod

Regio- of deeltaxi

Vraag en aanbod

Aangeboden

Vervoer (26)

Gevraagd

Vervoer (2)

Bestanden

Jobinder folder
Wmo-vervoer
PDF, 146,2 kB