Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden? Dan kunt u voor jeugdhulp contact opnemen met het gebiedsteam.

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en/of hun ouders. Ingezette jeugdhulp kan in sommige situaties doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

Vormen van jeugdhulp

Bij jeugdhulp kunt u denken aan:

  • Advies bij opvoedproblemen.
  • Begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen.
  • Pleegzorg.
  • Hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen.
  • Wonen of logeren in een jeugdinstelling.
  • Hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met het gebiedsteam.

Indien u een beslissing heeft gekregen van de gemeente over uw jeugdhulpvoorziening en u bent het hier niet eens dan kunt u een bezwaar indienen. Uitleg vindt u op de pagina over het bezwaar.

Verwijzing van een huisarts of jeugdarts

Uw huisarts of een jeugdarts kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U kunt daarna rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze aanbieder moet wel een contract hebben met de gemeente. Dat kunt u bij de aanbieder navragen. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u beter contact opnemen met het gebiedsteam. Zij kunnen u verder helpen.

Zorg in natura of PGB

Wordt vastgesteld dat er jeugdhulp nodig is, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het gebiedsteam kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u tezamen met het gebiedsteam kijken of een persoonsgebonden budget (PGB) geschikt is. Meer informatie over het PGB.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt meestal onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg. Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn waar u om hulp kunt vragen. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Organisaties

Gemeente (jeugdhulp)

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

 0519-29 88 88 noardeast-fryslan.nlHynsteblom 49104BRDamwâld

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod