Als u als inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân of Dantumadiel beschikt over een verblijfskaart en u hierover vragen heeft kunt u terecht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Hier kunt een vreemdelingendocument aanvragen. Een onderdeel van dit document is de verblijfsvergunning.

Verlengen verblijfskaart

Voor het verlengen van uw verblijfskaart willen we u verwijzen naar de website van de IND.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Niet iedereen kan zomaar een verblijfsvergunning krijgen. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden die onder meer te maken hebben met het land van herkomst, de verblijfsduur, de reden van verblijf, het inkomen en de leeftijd.

Verschillende typen vergunningen

  • Type 1: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier.
  • Type 2: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier.
  • Type 3: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel.
  • Type 4: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel.
  • Type EU/EER: verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen.

Reguliere verblijfsvergunning en asiel

Reguliere verblijfsvergunningen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk in Nederland willen studeren of werken, of mensen die hun gezin willen herenigen. Mensen die uit hun land weggaan omdat ze bijvoorbeeld vluchten voor oorlog, kunnen asiel aanvragen.

Verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd

Elke vreemdeling van 18 jaar of ouder vraagt eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan. Deze is meestal vijf jaar geldig. Daarna kan hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of de Nederlandse nationaliteit aanvragen als de inburgering goed verlopen is. Iemand met de Nederlandse nationaliteit kan onder voorwaarden de oorspronkelijke nationaliteit behouden. Ook zijn er herkomstlanden, zoals Marokko en Griekenland, die niet toestaan dat iemand afstand doet van de oorspronkelijke nationaliteit.

Vergelijk hulpaanbod