Als u bent ingeburgerd, kunt u misschien Nederlander worden. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. U mag dan ook stemmen bij de verkiezingen.

Nederlander worden

Er zijn 2 manieren waarop u Nederlander kunt worden: de optieprocedure en naturalisatie.

Tip!
Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure. De optieprocedure is namelijk sneller en goedkoper dan naturalisatie.

Optieprocedure

De optieprocedure is de eenvoudigste manier om Nederlander te worden. Er is een lijst van voorwaarden die u kunt nalezen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden, dan kunt u de optieprocedure gebruiken.

Voor de optieprocedure kunt u terecht bij de gemeente. U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. De burgemeester beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Wilt u een aanvraag doen, dan kunt u kijken op de website van uw gemeente.

Naturalisatie

Mensen die niet aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoen, kunnen misschien wel Nederlander worden door naturalisatie. U moet dan aan alle voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben, het inburgeringsexamen halen en minstens 5 jaar in Nederland wonen.

Nederlander worden via naturalisatie duurt 6 tot 12 maanden. Ook naturalisatie vraagt u aan bij de gemeente, maar uiteindelijk beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst hierover.

Wilt u een aanvraag doen, dan kunt u kijken op de website van uw gemeente.

Naturalisatieceremonie

De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie als uw aanvraag om Nederlander te worden is goedgekeurd. U bent Nederlander vanaf de dag dat er over uw aanvraag is beslist. Deze beslissing staat in een brief. Deze brief moet u ophalen bij de gemeente.

De gemeente organiseert hiervoor minstens één keer per jaar een naturalisatieceremonie. In elk geval rond de nationale naturalisatiedag op 15 december. De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst. U moet naar de naturalisatieceremonie komen als u Nederlander wilt worden.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod