De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het dorpshuis, de buurtvereniging of het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren of vrouwen van allochtone afkomst. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue. U vindt de actuele activiteiten op de sites van uw dorp en/of die van het dorpshuis of multifunctioneel centrum.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het dorpshuis of multifunctioneel centrum open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpaanbod

Eetpunt of buurtrestaurant

Warme maaltijd Gezellig Etentje

Maandelijks worden mensen via hun voedselpakket en via...

Activiteiten algemeen

Kerkelijke activiteiten

De Hervormde Gemeente Akkerwoude maakt deel uit van de...

Workshops en arrangementen, theetuin

Toevallig in de buurt of op zoek naar een leuke, gezellige plek...

Kerkelijke activiteiten

De Hervormde Gemeente Akkerwoude maakt deel uit van de...

Organisaties

Wijk- of buurtcentrum

De Buurtkamer De Westereen

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comSportloane 29271VNDe Westereen

De Buurtkamer Dokkum

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comOranjewal 289101JVDokkum

Stichting Badhûs

 0511-74 51 00 badhus.nlSportloane 29271VNDe Westereen

Wijk- of buurtvereniging

Stichting De Iepen Doar

 0511-42 29 30Nij Tjaerda 19104KADamwâld

Club ¨Divedaasje¨

 0511-45 23 66Tsjerk Hiddesstraat 429291AMKollum

Vereniging van Volkstuinders Ferwerd e.o.

 0518-41 17 43It Suderheech 119172RGFerwert

Vergelijk hulpaanbod