In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het dorpshuis, de buurtvereniging of het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren of vrouwen van allochtone afkomst. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue. U vindt de actuele activiteiten op de sites van uw dorp en/of die van het dorpshuis of multifunctioneel centrum.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het dorpshuis of multifunctioneel centrum open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpaanbod

Kaartmiddag of -avond

wonen in ons gezinshuis

we vangen jongeren op die naar waarschijnlijkheid uiteindelijk...

Activiteiten algemeen

Activiteitencentrum Zero

Een jongerencentrum waar alle jongeren van Dokkum een kans krijgen...

Biljartclub De Trije Doarpen

Elke maandagavond en dinsdagavond speelt men competitie in het...

Chr. Peuteropvang 't Flinterke De Westereen in NOF

Chr. Peuteropvang/ peuterspeelzaal voor kinderen van 2 - 4 jaar. We...