In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het dorpshuis, de buurtvereniging of het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren of vrouwen van allochtone afkomst. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue. U vindt de actuele activiteiten op de sites van uw dorp en/of die van het dorpshuis of multifunctioneel centrum.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het dorpshuis of multifunctioneel centrum open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpaanbod

Activiteiten algemeen

Kerkelijke activiteiten

De Hervormde Gemeente Akkerwoude maakt deel uit van de...

Kerkelijke activiteiten

De Hervormde Gemeente Akkerwoude maakt deel uit van de...

Workshops en arrangementen, theetuin

Toevallig in de buurt of op zoek naar een leuke, gezellige plek...

Eetpunt of buurtrestaurant

Warme maaltijd Gezellig Etentje

Maandelijks worden mensen via hun voedselpakket en via...

Organisaties

Wijk- of buurtcentrum

De Buurtkamer Wâlterswâld

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comFoarwei 319113PAWâlterswâld

De Buurtkamer De Westereen

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comSportloane 29271VNDe Westereen

De Buurtkamer Dokkum

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comOranjewal 289101JVDokkum

Wijk- of buurtvereniging

Vereniging van Dorpsbelangen Wierum

 0519-58 90 00 dorpwierum.nl

Dorpsbelangen Engwierum en omstreken

 0511-40 82 03 dorp-engwierum.nl

Dorpsbelang Oosternijkerk

 0519-24 22 12 oosternijkerk.comLanggrousterwei 129137RMOosternijkerk

Stichting De Iepen Doar

 0511-42 29 30 Nij Tjaerda 19104KADamwâld

Scouting Nederland

 033-49 60 911 scouting.nlLarikslaan 53833AMLeusden

Club ¨Divedaasje¨

 0511-45 23 66 Tsjerk Hiddesstraat 429291AMKollum

Inloophuis

De Buurtkamer Wâlterswâld

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comFoarwei 319113PAWâlterswâld

De Buurtkamer De Westereen

 06-39 73 82 22 debuurtkamer.comSportloane 29271VNDe Westereen

Stjoer

 058-28 49 020 stjoer.frlTesselschadestraat 88913HBLeeuwarden

Vergelijk hulpaanbod