Niet alleen kinderen doen aan pesten. Pesten komt ook voor onder volwassenen, bijvoorbeeld op het werk. Spreek de pester aan op zijn of haar gedrag als u te maken krijgt met pesten. Pesten op de werkvloer kunt u ook melden bij uw leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

Van plagen naar pesten

Een grapje hier en daar moet kunnen, zolang de humor van twee kanten komt. Zijn de grappen kwetsend of vernederend, en steeds gericht tegen dezelfde persoon? Dan is het geen geintje meer. Plagen wordt dan pesten.

Soms gaat pesten samen met discriminatie. Bijvoorbeeld als iemand wordt gepest vanwege zijn of haar geloof, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur of leeftijd.

Pesten op het werk

Pesten bij volwassenen komt het meeste voor op de werkvloer. Vooral op plekken waar mensen veel met elkaar samenwerken en het werk saai kan worden. Iemand kraakt bijvoorbeeld steeds dezelfde persoon af, of houdt een bepaalde collega steeds bewust van zijn werkzaamheden af. Of één iemand met een lagere functie krijgt steeds alle fouten op zich afgeschoven. Pesterijen via de e-mail of chat kunnen ook voorkomen op kantoor.

Wat u ertegen kunt doen

Wanneer u gepest wordt of wanneer u deze pesterijen ziet bij anderen, spreek de pester hier dan op aan. Laat merken dat u het gedrag afkeurt.

Daarnaast kunt u met een leidinggevende praten. Mocht uw leidinggevende de pester zijn, twijfel dan niet om dit bij zijn of haar meerdere aan te geven. Uw werkgever is verplicht om u voorlichting te geven over pesten op het werk en te vertellen welke maatregelen ertegen worden genomen.

U kunt ook naar een vertrouwenspersoon of de arbodienst gaan met uw probleem. Of het pestgedrag melden bij de ondernemingsraad, de vakbond of de bedrijfsarts.

Komt u in overleg met uw werkgever niet tot een oplossing? Kijk dan in het klachtenreglement van uw werk. Daarin staat hoe u een klacht kunt doorgeven. Wordt uw klacht niet opgelost, of is er bij het bedrijf waar u werkt geen klachtenreglement? Dan kunt u een melding doen bij de Inspectie SZW. De inspectie bekijkt of uw werkgever genoeg heeft gedaan tegen het pesten.

Hulp uit uw omgeving

Wanneer u er zelf niet meer uitkomt, of wanneer het u allemaal te veel wordt, praat er dan met anderen over. Bijvoorbeeld met een vriend of familielid. Of met een collega die u vertrouwt. Zij kunnen u misschien helpen of advies geven. Er alleen al over praten zal u waarschijnlijk goed doen.

Vergelijk hulpaanbod