Kunst spreekt de taal van de emotie, raakt de harten van mensen, draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en het meedoen aan de maatschappij.
Kunst en cultuur is voor iedereen, wat voor plek je woont, uit welk gezin je komt of welke achtergrond je hebt, leeftijd en geslacht, beperking of opleiding, dat maakt niet uit.

Kunst en cultuur dragen bij aan:

  • het tot stand komen van sociale contacten
  • zin- en betekenisgeving
  • de ontwikkeling van talenten en creativiteit
  • genieten en plezier

Meedoen aan kunst en cultuur activiteiten is niet voor iedereen even gemakkelijk en binnen bereik. Denk aan ouderen, mensen met een beperking en nieuwkomers.

Samen met kunstenaars, kunst en cultuurorganisaties, en zorg en welzijnsorganisaties willen de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen.

Zoekt u een fijne activiteit op het vlak van Kunst en Cultuur dan kunt u hier het aanbod vinden.

Vergelijk hulpaanbod