Discriminatie betekent dat mensen onterecht een verschillende behandeling krijgen. Bijvoorbeeld vanwege geloof, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of het hebben van een beperking. Voelt u zich door iemand gediscrimineerd? Spreek diegene erop aan. Ga voor hulp en advies naar Tûmba, het Discriminatie Meldpunt voor Fryslân. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Verschil in behandeling

Onderscheid maken hoeft niet altijd discriminatie te zijn. Iemand die discrimineert, maakt verschil op basis van kenmerken die er niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert op een baan als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, dan is dat geen discriminatie. Het is wel discriminatie als iemand de baan niet krijgt omdat hij of zij moslim is of homoseksueel.

Discriminatie is in Nederland verboden. Dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Zeg er iets van

Wordt u gediscrimineerd of merkt u dat iemand anders gediscrimineerd wordt? Zeg er dan iets van. U kunt het volgende doen:

  • Spreek diegene aan op zijn of haar uitspraken en gedrag.
  • Doe dit bijvoorbeeld door verder te vragen: meen je dat serieus? Hoe kom je aan die informatie?
  • Probeer de ander aan het denken te zetten, dat werkt vaak beter dan er direct tegenin gaan.
  • Blijf zo rustig mogelijk.
  • Durft u de discussie niet aan? Dan kunt u laten zien dat u het er niet mee eens bent door weg te lopen. Zeg dan wel waarom u vertrekt.
  • Bent u getuige van discriminatie in een bedreigende situatie? Dan kunt u zich beter afzijdig houden, voor uw eigen veiligheid. U kunt zo'n incident wel melden. Dat kan eventueel ook anoniem.

Stopt het gedrag niet, dan kunt u het aankaarten bij degene die er iets aan kan doen: een trainer of coach, de leidinggevende, een leerkracht op school, de klachtencommissie binnen een organisatie.

Hulp van getuigen

Krijgt u te maken met discriminatie waar anderen bij zijn? Vraag dan de hulp van deze getuigen. Noteer hun namen en telefoonnummers, zodat u ze later weer kunt bereiken. Met verklaringen van getuigen staat u sterker als u discriminatie wil melden bij de politie of bij een antidiscriminatiebureau.

Discriminatie op het werk

Discriminatie op het werk komt regelmatig voor. Meld het bij uw werkgever als u ziet of hoort dat het gebeurt. Als er binnen uw bedrijf een klachtenregeling is, kunt u daarin meer informatie vinden over het doen van een melding.

Weet u niet goed hoe u het aan moet pakken, dan kunt u iemand op uw werk in vertrouwen nemen, zoals uw leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Ook kunt u advies inwinnen bij de personeelsafdeling, de ondernemingsraad of de vakbond.

Wordt uw melding of klacht niet goed opgepakt, dan kunt u de situatie melden bij het antidiscriminatiebureau.

Discriminatie Meldpunt voor Fryslân: Tûmba

Het werk van Tûmba bestaat uit het signaleren en voorkomen van discriminatie.

Voelt u zich door iemand gediscrimineerd of bent u getuige van een discriminerend voorval? Spreek diegene erop aan of meld dit! Melden kan bij discriminatiemeldpunt Tûmba via het aanmeldformulier of telefonisch via 058 - 215 77 71. Zij kunnen u adviseren en steunen. Een melding kan met of zonder uw gegevens gedaan worden(anoniem). Elke melding biedt waardevolle informatie. Met uw melding helpt u ook voorkomen dat het anderen overkomt. Want niet gemeld, is niet gebeurd!

Aangifte doen of melden bij het College voor de Rechten van de Mens

Het antidiscriminatiebureau kan u ook adviseren over eventuele verdere stappen. U kunt bijvoorbeeld aangifte doen van discriminatie bij de politie. De dader kan dan worden vervolgd en wellicht gestraft.

Een andere mogelijkheid is een melding doen bij bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan beoordelen of u bent gediscrimineerd.

Inclusieve gemeenten

Een inclusieve gemeente is een gemeente stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de gewone arbeidsmarkt, gewone clubs en verenigingen, of in de buurt is vanzelfsprekend. Iedereen kan een gewaardeerde rol vervullen en een bijdrage leveren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten. Mensen voelen zich geaccepteerd en horen erbij.

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn druk bezig zo’n gemeente te worden waarin iedereen mee kan doen. Ze ontwikkelen samen met ervaringsdeskundigen een lokale inclusieagenda waarin de punten staan die aangepakt moeten worden. Ze werken met andere partijen samen in een Coalitie Kom Erbij.

Regenbooggemeente

Noardeast Fryslân zet zich in voor een sociaal veilige leefomgeving waar iedereen welkom is, ongeacht zijn/haar afkomst, geloof of geaardheid. Speerpunten in ons beleid zijn zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie.

Sinds oktober 2020 is Noardeast-Fryslân officieel Regenbooggemeente.

Organisaties

Melden discriminatie

Tûmba - Kenniscentrum discriminatie en...

 058-21 57 771 tumba.nlEewal 568911GTLeeuwarden

Art.1

 010-20 10 201 art1.nlGrotekerkplein 53011GCRotterdam

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod