De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen graag werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Wat uw leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten of beperkingen ook zijn. We willen zoveel mogelijk uitgaan van de talenten en interesses van mensen in plaats van beperkingen of belemmeringen.

Voor sommige mensen is het moeilijk om mee te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking (bv. slechtziend, slechthorend);
  • Minderheden (bv. nieuwkomers, LHBTI-ers);
  • Mensen met psychische kwetsbaarheid;
  • Mensen die in armoede leven;
  • Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • Ouderen/dementerenden.

Om beter te kunnen vaststellen wat mensen in deze doelgroepen nodig hebben, willen we graag met hen in gesprek. We willen niet voor hun denken maar mét hen.
Voor elk van deze groepen is een werkgroep gevormd met ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf tot deze doelgroepen behoren en weten wat het is om een beperking te hebben of om een andere reden niet mee kunnen doen. Ook proberen we met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan die al verenigd zijn of ergens samenkomen zoals het Armoedeplatform of het Alzheimercafé.

Logo Kom Erbij

Vergelijk hulpaanbod