De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Kom Erbij!

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen graag werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Wat uw leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten of beperkingen ook zijn. We willen zoveel mogelijk uitgaan van de talenten en interesses van mensen in plaats van beperkingen of belemmeringen.

Voor sommige mensen is het moeilijk om mee te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking (bv. slechtziend, slechthorend);
  • Minderheden (bv. nieuwkomers, LHBTI-ers);
  • Mensen met psychische kwetsbaarheid;
  • Mensen die in armoede leven;
  • Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • Ouderen/dementerenden.

Om nog beter te kunnen vaststellen wat deze mensen nodig hebben, willen we graag met hen in gesprek. We willen niet voor hun denken maar mét hen. Voor elk van deze groepen wordt een werkgroep gevormd met ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf tot deze doelgroepen behoren. De werkgroep komt eens in de twee maanden samen om te bespreken hoe het thuis, in de vrije tijd op school en/of op het werk gaat en waar mensen zoal tegenaan lopen.

En ook: wat zijn actiepunten en verbeterpunten en hoe kunnen we die met zijn allen aanpakken? Samen met beleidsmedewerkers wordt een agenda gemaakt. De belangrijke punten van die agenda worden dan samen met de gemeente en andere organisaties opgepakt.

Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie.

Logo Kom Erbij

Vergelijk hulpaanbod