De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Iedereen doet mee

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen.

Bouwen aan de inclusieve samenleving

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen graag werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen! Wat uw leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten of beperkingen ook zijn.

Werkgroep ervaringsdeskundigen

De werkgroep ervaringsdeskundigen komt eens in de twee maanden samen om te bespreken hoe het thuis, in de vrije tijd op school en/of op het werk gaat en waar mensen zoal tegenaan lopen.

Eenzaamheid

Tips voor mensen die zich eenzaam voelen.

Jongerenwerk en eenzaamheid

Iedereen voelt zich wel eens alleen. Bijvoorbeeld op een feestje waar je niemand kent. Of als je ergens of op school bent en er is niemand die met je een gesprekje wil. Je eenzaam voelen, dat heeft...

Discriminatie tegengaan

Spreek de dader aan op zijn gedrag, meld de discriminatie binnen de organisatie of neem contact op met een antidiscriminatiebureau.

Pesten

Tips tegen pesten bij volwassenen.

Onbeperkte Kunst en Cultuur

Kunst spreekt de taal van de emotie, raakt de harten van mensen, draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en het meedoen aan de maatschappij.

Er is een start gemaakt met een eigen, lokale Coalitie Kom Erbij. Vanuit de Coalitie willen gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel – samen met zorg- en welzijnsinstellingen, kerken, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en ondernemers – bouwen aan een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. De Coalitie helpt er ook voor zorgen dat eenzaamheid wordt aangepakt.

Vergelijk hulpaanbod