Met de website WeHelpen.nl kunt u aangeven dat u best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar u hulp bij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij boodschappen doen of de hond uitlaten. Meedoen met WeHelpen is gratis en gemakkelijk: u heeft alleen een e-mailadres nodig.

Naar WeHelpen.nl

Organisaties op de sociale kaart

De sociale kaart is het overzicht van organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Zoek organisaties in de lijst of bekijk ze op de kaart!

Naar organisaties

Organisatie aanmelden

Wilt u dat uw organisatie ook vermeld wordt op deze website? U kunt uw organisatie inschrijven via de aanmeldbutton hiernaast. De sociale kaart heet Invis. Deelname aan Invis is kosteloos. Wel vragen wij u de gegevens van uw organisatie actueel te houden

Gebiedsteam

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (op basis van AWBZ). Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel is overgenomen van de Rijksoverheid.
De nieuwe taken vragen om andere kennis. Kennis die we als gemeenten niet direct hebben. Er is daarom in Noordoost Fryslân een team gevormd met daarin verschillende deskundigheden; het gebiedsteam. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel doen mee.

Lees verder

Contact

De medewerkers van het gebiedsteam zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0519-298888.

Meer informatie over producten en het aanvragen daarvan vindt u op deze website.

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefoonnummer: 0519-298888, optie 1
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl