Noordoosthelpt

Noordoosthelpt legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

De Coalitie Kom Erbij

Bouwen aan een samenleving waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen. Er is een start gemaakt met een eigen, lokale, Coalitie Kom Erbij. Vanuit de Coalitie willen gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel – samen met zorg- en welzijnsinstellingen, kerken, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en ondernemers – bouwen aan een inclusieve samenleving en de aanpak van eenzaamheid.
Ga voor meer informatie naar Iedereen doet mee

Organisaties in de buurt
Vrouw houdt hartje vast in haar handen

8 februari 2021

Heeft u hulp nodig? Wilt u graag iets doen voor een ander?

In verband met het coronavirus bieden mensen elkaar spontaan en op grote schaal hulp aan. Bekijk tips en/of leuke initiatieven in uw regio.

Moeder en kind klimmen op boomstam

9 september 2021

U heeft recht op gratis cliëntondersteuning

Krijgt u hulp of zorg? Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg....

Oudere vrouw in rolstoel krijgt hulp

8 september 2021

In uw eigen huis blijven wonen. Ook als u oud(er) wordt!

Met een gezonde manier van leven, sociale contacten, maatschappelijk meedoen blijf je langer ‘jong’ en leef je langer. Het is fijn als je dan ook zo lang mogelijk in je eigen...

Buren staan te praten

8 september 2021

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

De maand september staat in het teken van het landelijk 25-jarig bestaan van Buurtbemiddeling. Landelijk lukt het Buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar...

Vergelijk hulpaanbod