Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander. Aanmelden is gemakkelijk: je hebt alleen een e-mailadres nodig.

Naar WeHelpen

Organisaties op de sociale kaart

Zoekt u een organisatie die u kan helpen bij uw vragen? Dan kunt u rechtstreeks in de organisatielijst zoeken.

Naar organisaties

Wie vind je waar?

Gebiedsteam

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (op basis van AWBZ). Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel is overgenomen van de Rijksoverheid.
De nieuwe taken vragen om andere kennis. Kennis die we als gemeenten niet direct hebben. Er is daarom in Noordoost Fryslân een team gevormd met daarin verschillende deskundigheden; het gebiedsteam. De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel doen mee.

Lees verder

Contact

De medewerkers van het gebiedsteam zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0519-298888.

Meer informatie over producten en het aanvragen daarvan vindt u op de website van de DDFK Gemeenten: https://www.ddfk.nl

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefoonnummer: 0519-298888, optie 1
E-mail: info@ddfk.nl