Werk, geld en uitkering

Tegemoetkoming meerkosten

Meerkostenregeling 2017

Woont u in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a.? En heeft u een WMO-indicatie, meestal met eigen bijdrage CAK en/of maakt u gebruik van de algemene voorziening voor een schoon huis?

Dan kunt u, als één van de onderstaande situaties volledig op u van toepassing is, een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u maakt. Het gaat om uw situatie in 2017. Is situatie 1 of 2 volledig op u van toepassing? Dan krijgt u een vergoeding van € 200,-. Is situatie 3 of 4 volledig op u van toepassing? Dan krijgt u een vergoeding van € 100,-.

Situatie 1

  • ik betaal een inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik betaal een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp via de HHT-regeling of de Algemene Voorziening voor een schoon huis.

Situatie 2

  • ik betaal een inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik behoor tot de doelgroep die, na toetsing door het CAK, de laagste eigen inkomensafhankelijke bijdrage van € 17,50 betaalt voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik ben niet AV-Frieso Compleet verzekerd

Situatie 3

  • ik betaal een inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik behoor tot de doelgroep die, na toetsing door het CAK, de laagste eigen inkomensafhankelijke bijdrage van € 17,50 betaalt voor een WMO-voorziening aan het CAK en;
  • ik ben AV-Frieso Compleet verzekerd.

Situatie 4

  • ik betaal geen inkomensafhankelijke bijdrage voor een WMO-voorziening aan het CAK, omdat ik volgens het CAK behoor tot de groep samenwonenden onder de AOW-leeftijd met een inkomen tot € 35.000 en;
  • ik betaal een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp via de HHT-regeling of de Algemene Voorziening voor een schoon huis.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?
Download het aanvraagformulier Meerkostenregeling 2017 via www.noordoosthelpt.nl. Print het formulier uit, vul het volledig in en zet uw handtekening eronder. Stuur het naar ons terug. U vindt het adres op het formulier. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook ophalen aan de balie in de gemeentehuizen te Damwâld, Dokkum, Ferwert of Kollum. Raadpleeg de openingstijden van de gemeentehuizen in deze krant of via www.ddfk.nl

Let op: vul het antwoordformulier volledig in en vergeet uw handtekening niet. Het formulier moet vóór 1 juni 2018 binnen zijn bij de gemeente.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Als wij uw aanvraagformulier op tijd hebben ontvangen, laten wij u met een brief weten of u de vergoeding krijgt. Als u die krijgt, maken wij het bedrag zo snel mogelijk over op uw bankrekening.